• 19/12/2012

Brandstof voor de 21ste eeuw: programma 'CO2 neutral fuels'

"Schone energie opslaan in CO2-neutrale brandstof kan het wereldwijde vraagstuk van duurzame energie-opslag oplossen".

Trefwoorden: #solar fuels

Lees verder

research

ENGINEERINGNET -- "Schone energie opslaan in CO2-neutrale brandstof kan het wereldwijde vraagstuk van duurzame energie-opslag oplossen", stelde prof.dr. Hans Geerlings van Shell Global Solutions tijdens de Nederlandse NWO/FOM-workshop 'CO2 neutral fuels'.

De wetenschappelijke instellingen en bedrijven willen gezamenlijk werken aan onderzoek naar de productie van schone brandstof uit water en CO2. Zulke solar fuels slaan de (in)directe energie van de zon op in een vorm die aansluit bij de bestaande energieinfrastructuur.

Een andere professor, dr. ir. Richard van de Sanden, zei tijdens zijn presentatie dat Wereldwijd slechts 20% van de energie als elektriciteit wordt verbruikt. Maar duurzame energiebronnen als windmolens en zonnecellen produceren voornamelijk elektriciteit; en die fluctueert ook nog eens op uiteenlopende tijdschalen.

Een goede balans tussen productie en verbruik vraagt daarom om efficiënte opslag en transport van energie. Door hun hoge energiedichtheid - tien keer meer dan elektrische of elektrochemische oplossingen - zouden chemische brandstoffen volgens sommigen daarvoor het meest geschikt zijn.

De brandstofmarkt is volgens prof. Geerlings groot genoeg om de gewenste jaaromzet van 1 gigaton CO2 te realiseren, maar alleen met ruim voorradige materialen.

Schaarse materialen als platina zouden in de eindtoepassing geen goede optie zijn, benadrukte Van de Sanden.

Het uiteindelijke doel van dit onderzoek, waren de sprekers en deelnemers aan de workshop eens, is “een technologie die op wereldwijde schaal inzetbaar is om schone energie op te slaan.”

De resultaten van de workshop worden verwerkt in het definitief programmavoorstel. Op basis daarvan opent NWO begin 2013 een open call for proposals. Na beoordeling van ingediende projectvoorstellen gaan gehonoreerde voorstellen in het derde kwartaal van 2013 van start.

Contact: Dr. Jasper Reijnders, Tel. 030 600 12 17.


(KV)

(foto FOM: Prof.dr.ir Richard van de Sanden opent de workshop 'CO2 neutral fuels'.)