• 31/10/2012
  • |     BB

Udias maakt laureaten Student Award 2012 bekend

Technische associatie Udias maakt namen bekend van laureaten van Udias Student Award 2012. De prijs voor jonge afgestudeerde masters en ingenieurs geniet de steun van Engineeringnet.

Trefwoorden: #award, #Udias, #udias student award, #universiteit antwerpen, #université de liège

Lees verder

HR

( Foto: Nordion )

ENGINEERINGNET.BE -- De prijs van Udias, de Unie van de Leveranciers voor de Laboratoriumsector, is een wetenschappelijke prijs voor jonge afgestudeerde masters en ingenieurs aan Belgische Universiteiten en Hogescholen.

Onderzoek uit alle wetenschappelijke disciplines in verband met ontwikkelingen en toepassingen in instrumentele analyse komen hierbij in aanmerking.

Eens te meer stelde de jury 'onder de indruk te zijn van de kwaliteit van het werk van de kandidaten': "Dit zorgde ervoor dat de selectie van de laureaten bijzonder moeilijk was."

De laureaten voor 2012 zijn:

Laure Jadoul - Université de Liège - Faculté de médecine - Département des sciences biomédicales et précliniques - Prof. Thierry Grisar.

Het onderwerp van haar masterthesis: 'Détermination des paramètres critiques pour la quantification des lipides en MALDI'. Promotor: Edwin De Pauw.

Stijn Lagrand – Universiteit Antwerpen - Faculteit Wetenschappen - Departement Chemie - Prof. dr. Koen Janssens.

Het onderwerp van zijn masterthesis: 'De constructie van een macro scanning reflectie FTIR toestel om niet-destructieve, chemisch specifieke beeldvorming mogelijk te maken op onder andere cultureel erfgoed'. Promotor: Prof. dr. Koen Janssens.

Beide laureaten zullen tijdens een academische zitting van 19 december 2012 hun werk toelichten. Momenteel zetten Laure Jadoul en Stijn Lagrand hun studies voort in hun laboratorium en zijn zij begonnen aan een doctoraatsthesis.


ACHTERGROND
Via deze jaarlijkse prijs wil UDIAS jonge afgestudeerden aanmoedigen en motiveren om te kiezen voor analytische chemie als toekomstige wetenschappelijke oriëntering. De jaarlijkse prijs wordt uitgereikt ter bekroning van de beste thesissen die masters of ingenieurs, voor het lopende academiejaar, voordragen aan Belgische Universiteiten en Hogescholen.

Hij wordt toegekend aan twee studenten, één voor een kandidaat van een onderwijsinstelling van de Vlaamse Gemeenschap en één voor een inzending van een onderwijsinstelling van de Franstalige Gemeenschap.