• 20/03/2013
  • |     BB

CERN: «Waarschijnlijkheid groeit dat Higgs boson-deeltje ontdekt is»

Wetenschappers raken er steeds méér van overtuigd: het partikeltje dat ze met de Large Hadron Collider van het CERN hebben ontdekt, is wel degelijk het gegeerde ‹Higgs boson-deeltje›.

Trefwoorden: #CERN, #godsdeeltje, #Higgs boson, #Large Hadron Collider, #lhc

Lees verder

research

( Foto: CERN )

ENGINEERINGNET -- Het omstreden deeltje werd in juli 2012 ontdekt door wetenschappers. Toen al stelden ze dat de waarschijnlijkheid groot was dat het om het beruchte Higgs boson-deeltje ging (ook wel 'Godsdeeltje' genoemd).

Nu ze 2,5-maal méér gegevens hebben geanalyseerd dan er toen beschikbaar was, durven ze zich aan de uitspraak wagen dat 'het ontdekte deeltje hoe langer hoe meer op een Higgs boson-deeltje gaat lijken'. Dat deeltje is gelinkt aan het mechanisme dat massa verleent aan elementaire partikels.

Het is weliswaar nog niet duidelijk om welk type van Higgs boson-deeltje het kan gaan. Om het deeltje volgens het standaardmodel van de deeltjesfysica, of om het soort deeltje dat voorspeld wordt in bepaalde theorieën die nog een stapje verder gaat dat het standaardmodel? 'Het antwoord daarop zal nog flink wat tijd vergen', stellen de wetenschappers.

Of het al dan niet om een Higgs boson deeltje gaat, kan vastgesteld worden aan de hand van de wijze waarop het interageert met andere deeltjes, en zijn kwantumeigenschappen. De voorspelling was bijvoorbeeld dat het geen 'spin' zou hebben en volgens het standaard model van de fysica zou de pariteit positief zijn.

Uit de metingen blijkt dat dit allemaal klopt voor het ontdekte deeltje. De meting zelf is trouwens geen sinecure: er zijn ongeveer 1 triljoen proton-proton botsingen in de Collider nodig om één deeltje te detecteren.


ACHTERGROND
Het Higgs boson deeltje is van fundamenteel belang: het moet bestaan om het standaardmodel van de deeltjesfysica kloppend te maken. Het is de drager van het Higgs-veld, dat in het hele universum aanwezig zou zijn. Door de Higgs bosonen krijgen alle andere deeltjes massa. Het ontbrekende puzzelstuk wordt in de populaire media ook wel het Godsdeeltje genoemd, iets wat natuurkundigen over het algemeen verafschuwen omdat het een misleidende term is. Volgens sommige nieuwe theorieën, in het bijzonder theorieën met supersymmetrie, zou er niet één soort Higgs boson deeltje bestaan, maar een hele familie. (bron: Wikipedia)