• 11/10/2013

Shortlist met 5 kandidaten voor exploitatie Viapass-tolsysteem bekend

De 3 gewesten hebben de vijf kandidaten geselecteerd die mogen meedingen naar contract voor bouw en exploitatie van nationale tolsysteem voor vrachtwagens in België.

Trefwoorden: #economie, #logistiek, #tolsysteem, #verkeer, #viapass

Lees verder

Nieuws

( Foto: Europese Commissie )

ENGINEERINGNET.BE - De 3 Belgsiche gewesten – Vlaanderen, Brussel en Wallonië - hebben de vijf namen bekendgemaakt van de consortia die mogen meedingen naar de opdracht voor het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud en uitbating van het Viapass-tolsysteem voor vrachtwagens.

Het gaat om volgende combinaties van bedrijven:
Xerox - Meridiam Infrastructure - CFE - Vinci Concessions
T-Systems - Belgacom - Strabag
ViApia (Atos Worldline – Sanef)
Traxia (bpost - Thales Belgium - Autostrade per l’Italia)
BelGoVerde (Egis Projects - IBM – Brisa)

De geselecteerde bedrijvenconsortia mogen nu offertes indienen op basis van het bestek. Daarna volgen eventueel verdere onderhandelingen, die in het voorjaar van 2014 moeten leiden tot het weerhouden van één kandidaat op basis van een finale offerte.

Viapass voor vrachtwagen – er is nog een afzonderlijk Viapass-systeem voor personenauto's – heeft te maken met de voor 2016 geplande invoering van een kilometerheffing voor vrachtvervoer in heel België.

De drie regeringen hebben een samenwerkingsakkoord gesloten voor de 'wegbeprijzing', waarmee onder meer de verdeling van de kosten en inkomsten geregeld wordt. Dat gebeurt op basis van de verhouding van elk gewest in het aantal afgelegde kilometers.

Het akkoord legt ook een methode vast waarmee de tarieven berekend zullen worden. Die zullen ze eerst berekenen na het toewijzen van het contract aan één van de vijf consortia.

Er komt ook een inter-gewestelijke instelling Viapass die zal instaan voor alle overheidstaken in verband met wegbeprijzing, zoalstoezicht op de werken en de financiële stromen, en onderhoud en uitbreiding van het systeem.


(Bert Belmans)