• 20/02/2014

Drie kandidaten voor publiek private samenwerking met Blue Gate Antwerp

Blue Gate Antwerp is momenteel in onderhandeling met drie consortia voor het sluiten van een publiek private samenwerking (PPS).

Trefwoorden: #blue gate, #blue gate antwerp, #brownfield, #ecologie, #economie, #mer, #milieu, #milieueffectrapport

Lees verder

Nieuws

( Foto: screenshot video Youtube - BlueGateAntwerp )

ENGINEERINGNET.BE - Naar aanleiding van een oproep van Blue Gate Antwerp naar kandidaten om het terrein te saneren, bouwrijp te maken en te ontwikkelen, werden drie van de vijf kandidaten weerhouden.

Met de drie overblijvende kandidaten, Blue Open, M kwadraat en Blauwe Plek, worden individuele gesprekken gevoerd waarin de visie van Blue Gate Antwerp wordt samengebracht met de visie van de kandidaten. Zo groeit het project. Van de drie dialoogrondes is er al één afgerond.

Midden 2015 wordt deze concurrentiedialoog afgerond. In afwachting daarvan bereidt Blue Gate Antwerp het project zo ver mogelijk voor.

Zo werd recent het project MER (milieueffectrapport) goedgekeurd. Eerder werd al een erfgoedconvenant getekend en zijn er met OVAM afspraken gemaakt over de sanering.


(Guy Leysen)

Meer informatie over de drie kandidaten:
Blue Open heeft als hoofdcontractanten DEME Environmental Contractors (DEC), Bopro en Dredging International. DEC en Dredging International behoren tot de DEME-groep. Bopro is een bedrijf dat management en consultancy dienstverlening aanbiedt inzake vastgoed.

Het tweede consortium is M Kwadraat met Mourik en Mourik Groot Ammers als consortiumleiders. Beide zijn onder meer actief in milieukundige werken en projectontwikkeling.

In Blauwe Plek zitten aannemingsbedrijven Aertssen en Cordeel als hoofdcontractanten.

Alle drie consortia bestaan verder uit een reeks specialisten, waarvan de namen niet bekend gemaakt worden, in onder meer slimme logistiek, parkmanagement, duurzame energie...