ISO 50001-norm voor Antwerps Havenbedrijf

Het Antwerpse Havenbedrijf heeft de ISO 50001-norm behaald, een standaard die de procedure vastlegt voor duurzaam energiemanagement in bedrijven en grote organisaties.

Trefwoorden: #Antwerpse Haven, #Antwerpse Havenbedrijf, #certificering, #duurzaamheid, #ISO 50001 norm, #SGS

Lees verder

nieuws

( Foto: Antwerps Havenbedrijf )

ENGINEERINGNET.BE - Het Antwerps Havenbedrijf is meteen het eerste bedrijf in zijn soort dat de ISO 50001-norm achter zijn naam kan schrijven.

Aan de hand van een energiebeleidsverklaring heeft het Havenbedrijf de verschillende domeinen in kaart gebracht, waarop het actie onderneemt of zal ondernemen om de energie-efficiëntie van afdelingen en diensten te verbeteren en op die manier minder energie te verbruiken.

Zo werd onder meer in het sleepbedrijf in 2013 het eco-varen ingevoerd, met als doel per vaartuig 5% te besparen op het brandstofverbruik.

In het ondernemingsplan 2014-2018 werden een aantal strategische prioriteiten bepaald waarmee het de Antwerpse haven wil uitbouwen tot een duurzaam platform. In het kader van zijn voortrekkersrol werd in 2014 een energiemanagementsysteem ingevoerd, waarmee het eigen energieverbruik op een duurzame wijze wordt beheerd.

Een energieteam ziet erop toe dat de energiebesparingsprocessen per afdeling worden opgevolgd en dat alle medewerkers worden gestimuleerd om op een kwaliteitsvolle en energiebewuste manier hun taken uit te voeren. Voorts zal bij nieuwe investeringen het criterium energie-efficiëntie een meer bepalende rol spelen.

Certificeringsinstelling SGS overhandigde het ISO 50001-certificaat aan Marc Van Peel en Eddy Bruyninckx, respectievelijk voorzitter en gedelegeerd bestuurder van het Havenbedrijf.