Hiv medicatie kost overheid meer dan 164 miljoen euro per jaar

Hiv-combinatietherapie kost 1027,5 euro per patiënt per maand, d.w.z. een bedrag van 164 miljoen euro per jaar voor de gezondheidszorg.

Trefwoorden: #Hiv kost, #Hiv medicatie, #Hiv sensibilisering

Lees verder

Nieuws

( Foto: Wikipedia )

ENGINEERINGNET.BE - Het is de eerste keer dat de kosten van de zgn. combinatietherapie voor Hiv – waarbij patiënten meerdere geneesmiddelen moeten innemen – in kaart worden gebracht.

Onderzoekers van de UHasselt en het Aidsreferentiecentrum van het UZ Gent berekenden dat de behandeling voor hiv in België €1.027,5 per patiënt per maand kost of €12.330 per jaar.

“Onze resultaten tonen het besparingspotentieel van die medicatiekosten, maar ook de noodzaak om te blijven investeren in gerichte sensibiliseringscampagnes en zo het risico op besmetting te helpen voorkomen”, zegt prof. dr. Dominique Vandijck (UHasselt) die het onderzoek leidde.

Hiv is nog steeds ongeneeslijk maar is door de nieuwe medicatie een chronische ziekte geworden. Een hiv-infectie wordt vandaag behandeld via een combinatie van hiv-remmers.

Deze nieuwe ‘antiretrovirale’ therapievorm weet het virus beter te onderdrukken dan de vorige, waardoor progressie naar aids (langer) uitblijft.

In België worden vandaag ruim 13.500 personen met hiv medisch opgevolgd. Elk jaar komen daar ongeveer 1.250 nieuwe patiënten bij. Er komen dus nog steeds 3 à 4 besmettingen per dag bij.

Mensen met hiv krijgen de antiretrovirale behandeling volledig terugbetaald. De kosten voor de gezondheidszorg liggen echter hoog.

Door deze cijfers te extrapoleren naar het aantal personen met hiv in België die momenteel behandeld worden, konden de onderzoekers ook berekenen hoeveel die antiretrovirale therapie in totaal op jaarbasis kost.

“Dan kom je op een bedrag van €164.630.160. Dat is 3 tot 4% van de totale jaarlijkse uitgaven aan geneesmiddelen in België. Bijkomende inspanningen op het vlak van sensibilisering, preventie en opvolging van mensen met hiv zijn hoognodig.

Die dragen immers óók bij aan het onder controle houden van het gezondheidszorgbudget”, besluit professor Vandijck.