81% Belgen: ”energieprijs voor industrie moet in lijn zijn met buurlanden”

8 op 10 Belgen is voorstander van energienorm, waarbij energieprijzen deze van buurlanden niet mogen overstijgen. En ook: "Klimaatmaatregelen zijn OK, maar niet ten koste van jobs."

Trefwoorden: #energie, #febeliec, #klimaat, #nucleair

Lees verder

Nieuws

( Foto: Cisco )

ENGINEERINGNET.BE - Het mag alvast een verrassende conclusie genoemd worden: volgens Febeliec is 81% van de Belgen de mening toegedaan dat de energieprijs voor industriële bedrijven niet hoger mag liggen dan wat ze in de ons omringende landen betalen.

De federatie van industriële energieverbruikers liet door het marktonderzoeksbureau iVOX een enquête uitvoeren bij 1.000 Belgen. Bedoeling was om te peilen naar wat de bevolking denkt over een aantal actuele energiethema’s. Er kwamen enkele toch wel merkwaardige conclusies uit de bus.

Zo blijkt dat de Belgen van mening zijn dat zij niet méér voor energie zouden hoeven te betalen dan in de omringende landen het geval is. En dat geldt ook voor industriële bedrijven. Driekwart van de Belgen (74%) is er bovendien van overtuigd dat energieprijzen een belangrijke rol spelen in de industrieontwikkeling van België.

81 procent van de Belgen is voorstander van de invoering van een energienorm, waarbij de energieprijzen voor Belgische bedrijven deze van de buurlanden niet mogen overstijgen.

Een grote meerderheid (74%) vindt dat zo’n energienorm een goede zaak zou zijn voor de welvaart in ons land. Driekwart (74%) vindt dat de overheid kosten voor het invoeren van een energienorm moet (mee)dragen. Tegelijk vindt men (78%) dat bedrijven verplicht moeten worden minder energie te verbruiken.

Nog opvallend: "Driekwart van de Belgen (74%) vindt dat klimaatmaatregelen niet ten koste mogen gaan van jobs". Het milieu kan dus op hun steun rekenen, maar niet ten koste van alles.

“Dit zijn zeer belangrijk signalen” zegt Peter Claes, directeur van Febeliec. “Het geeft aan dat de deelnemers aan de enquête zich zeer bewust zijn van de noodzaak om industriële activiteiten - én de daaraan verbonden jobs - in België te houden.”

Minder afgelijnd is de mening van de Belgen over nucleaire energieproductie: 56% vindt dat ook kerncentrales deel moeten uitmaken van de energieproductie.

Maar zelfs de tegenstanders zijn nuchter: slechts 39% gelooft dat er in België voldoende zon en wind zijn om binnen 10 jaar - de datum van de geplande sluiting van de kerncentrales - een vaste stroomtoevoer te garanderen. En dat is precies wat 80% wil: een zekerder energiebevoorrading, of minder kans op blackouts.