FAVV kondigt nieuw bewakingsprogramma voor de bijengezondheid aan

Na het aflopen van het Europees onderzoeksproject naar de bijengezondheid eind 2014, gaat het FAVV in het najaar een nieuw bewakingsprogramma voor de bijengezondheid opstarten.

Trefwoorden: #bijengezondheid, #Epilobee, #FAVV, #onderzoeksproject, #varroamijt

Lees verder

research

( Foto: Pixabay )

ENGINEERINGNET.BE - Epilobee, het Europees onderzoeksproject naar de bijengezondheid werd einde 2014 afgerond.

België leverde een belangrijke bijdrage aan dat project: het FAVV voerde het veldonderzoek uit, de afdeling ERASURV ( Epidemiology Risk Assessment – Surveillance) van het CODA-CERVA voerde een belangrijk deel van de wetenschappelijke analyse op de onderzoeksgegevens uit.

Gelet op het belang van bijkomend onderzoek naar de bijengezondheid en rekening houdend met de positieve respons van de Belgische bijenhouderij, op het project Epilobee, besliste het FAVV om op Belgisch niveau een nieuw bewakingsprogramma voor de bijengezondheid op te starten.

Momenteel wordt bewaking uitgevoerd op de officiële bijenziekten, waaronder Amerikaans en Europees vuilbroed. Het FAVV komt tussen bij elke verdenking en bevestiging van deze ziekten om de aangetaste bijenstanden en hun omgeving te saneren.

Daarnaast formuleert het FAVV in samenwerking met de bijensector jaarlijks een advies voor de bestrijding van de varroamijt, één van de belangrijkste veroorzakers van bijensterfte.

Om de bijengezondheidsproblematiek zo globaal mogelijk aan te pakken, zal het FAVV nog dit najaar een nieuw bewakingsprogramma voor de bijengezondheid opstarten, waarbij de bijensterfte op een objectieve manier zal worden bepaald en de mogelijke verbanden tussen de bijensterfte enerzijds en de factoren die het vaakst worden vernoemd als mogelijke oorzaak anderzijds worden onderzocht.

In dit programma zal het FAVV ook een verhoogde bewaking van de kleine bijenkastkever voorzien. Deze kever vormt een reële bedreiging voor de gezondheid van de Belgische honingbijen, sinds hij in 2014 voor het eerst in Europa, meer bepaald in Zuid-Italië, werd aangetoond.

Met deze bewaking wil het FAVV het eventueel opduiken van deze kever in België zo snel mogelijk opsporen.