Marktconsultatie over inkoop groene stroom voor Rijksoverheid

Doel is om op langere termijn alleen nog duurzame elektra in te kopen die in Nederland zelf is opgewekt, maar dat is de komende vier jaar nog niet haalbaar.

Trefwoorden: #groene stroom, #Rijksoverheid, #windenergie, #zonne-energie

Lees verder

Nieuws

( Foto: Pixabay )

ENGINEERINGNET.NL - De Rijksoverheid wil daarom de komende jaren 70% van haar groene stroom inkopen bij andere Europese landen, inclusief certificaten. Dat zijn garanties dat de stroom ook echt duurzaam is opgewekt. De stroom moet komen uit wind- of zonne-energie.

De overige 30% wil het Rijk kopen via losse certificaten van nieuwe Nederlandse windparken of zonne-energieprojecten. Door 30 procent van de groene stroom te kopen met Nederlandse certificaten, levert het Rijk ook een bijdrage aan het opwekken van duurzame energie in Nederland.

Het Rijk verbruikt ongeveer 1000 gigawattuur elektriciteit per jaar. Sinds dit jaar maakt het Rijk al geen gebruik meer van certificaten van Scandinavische waterkrachtcentrales.

Namens alle ministeries organiseert het Rijksvastgoedbedrijf een marktconsultatie om de aanbesteding van de inkoop van groene stroom voor te bereiden. Die aanbesteding gaat over de inkoop van stroom van 2018 tot en met 2021.

Uit de consultatie moet blijken of de markt de gevraagde hoeveelheid groene stroom kan leveren en wat de meerprijs is van het gevraagde type certificaten. De marktconsultatie vindt plaats in september, de aanbesteding start naar verwachting in november.

Op de langere termijn wil het Rijk alleen elektriciteit kopen die in Nederland zelf duurzaam is opgewekt, zo veel mogelijk op rijksgrond. De komende vier jaar is dat nog niet haalbaar. De jaren 2018-2021 zijn daarom een overgangsperiode.