30 miljoen euro voor Nationale Wetenschapsagenda

Dit geld gaat vooral naar onderwijs en jongeren in een veerkrachtige samenleving, digitalisering en natuurwetenschappelijke kennis.

Trefwoorden: #hogescholen, #Jet Bussemaker, #KNAW, #Nationale Wetenschapsagenda, #NWO, #universiteiten

Lees verder

Nieuws

( Foto: screen YouTube - Nationale Wetenschapsagenda )

ENGINEERINGNET.NL - Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker gaan 30 miljoen euro investeren in de Nationale Wetenschapsagenda. Dit doen zij in samenspraak met universiteiten, hogescholen, NWO en de KNAW.

Er wordt als eerste geïnvesteerd in drie thema’s uit de wetenschapsagenda: onderwijs en jongeren in een veerkrachtige samenleving, digitalisering als aanjager van vernieuwing en natuurwetenschappelijke kennis als bron van vernieuwend vermogen. Voor deze drie thema’s is ongeveer 20 miljoen euro beschikbaar.

Door deze investering kunnen er nieuwe samenwerkingen ontstaan. Tussen wetenschappers van verschillende disciplines, tussen universiteiten en bedrijven en tussen hogescholen en kennisinstituten. Het behoort tot de mogelijkheden om nieuwe kenniscentra op te richten en broedplaatsen voor talent te ontwikkelen.

Hierdoor ontstaan er nieuwe inzichten en op die manier kan de Nationale Wetenschapsagenda zorgen voor antwoorden op de maatschappelijke en economische uitdagingen van vandaag en de nabije toekomst.

Naast de investering van 20 miljoen euro in de drie thema’s wordt er ook geïnvesteerd in de basis van de wetenschap. Talentontwikkeling en valorisatie zijn daarbij belangrijk. Er is 9 miljoen euro beschikbaar om ervoor te zorgen dat Nederland aantrekkelijk blijft voor wetenschappelijk talent en dat nieuwe wetenschappelijke inzichten leiden tot oplossingen voor de maatschappelijke en economische uitdagingen.

De Kenniscoalitie heeft een verdere uitwerking van de Nationale Wetenschapsagenda gepresenteerd, die de titel ‘Portfolio voor Onderzoek en Innovatie’ heeft gekregen. Deze coalitie bestaat uit de universiteiten (VSNU), de hogescholen (VH), KNAW, NWO, VNO/NCW, instituten voor toegepast onderzoek (TO2), de universitaire medische centra (NFU) en MKB Nederland.

Dit portfolio bouwt voort op de wetenschapsagenda en bestaat uit vijfentwintig prominente aansprekende onderzoeksthema’s, waarop Nederland toonaangevend is en nieuwe activiteiten echt het verschil kunnen maken.

De afgelopen twee jaar heeft het kabinet samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen jaarlijks twee miljard euro via het topsectorenbeleid bijgedragen aan onder meer fundamentele wetenschap om een goede basis te leggen voor deze investeringsagenda.

Minister Kamp: "Nederland moet als kenniseconomie op wereldniveau concurrerend blijven. Daarom hebben we ons als doel gesteld om in 2020 2,5% van het bruto binnenlands product in onderzoek en ontwikkeling (R&D) te investeren, 0,5% meer dan nu."