Tussentijdse balans kilometerheffing voor vrachtwagens

Na zes maanden werking maakt de interregionale entiteit Viapass een eerste balans op van het kilometerheffingssysteem voor vrachtwagens in de drie gewesten van België.

Trefwoorden: #Axxès, #kilometerheffing, #On Board Unit, #Satellic, #Viapass, #vrachtwagen

Lees verder

Nieuws

( Foto: Viapass )

ENGINEERINGNET.BE - Op 1 april 2016 startte de kilometerheffing voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton in de drie gewesten van België. Het systeem is gebaseerd op een kostprijs per kilometer, op basis van het gewicht van de vrachtwagen, zijn uitstoot en de gebruikte weg.

Meteen was een van de meest geavanceerde systemen voor kilometerheffing in Europa geboren. Hoewel de opstart logistiek niet helemaal rimpelloos verliep door laattijdige bestellingen van gebruikers en dus overbevraging voor levering van On Board Units (OBUs), was het systeem al vanaf dag 1 operationeel.

De 39 controleportieken controleren nauwgezet alle passages van vrachtwagens, en signaleerden ook voertuigen die niet conform de nieuwe regelgeving waren. Via de twee dienstverleners (Satellic en Axxès) lopen de cijfers binnen van de verreden tolkilometers op de wegen van Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Stabiele trends

  • De regelgeving werd van bij de introductie vrij goed nageleefd door de gebruikers. Waar de cijfers in de eerste week (Paasvakantie) van de introductie schommelden rond 5% foutief gebruik, zijn die percentages vrij snel gedaald tot minder dan 1% vandaag.
  • Het gemiddeld aantal kilometers dat in de drie gewesten samen verreden werd schommelt tussen de 22 en 25 miljoen kilometer per dag.
  • De kilometerheffing levert op werkdagen gemiddeld ongeveer 2,4 miljoen euro aan inkomsten op, voor de drie gewesten samen.
  • Tijdens de werkdagen rijden zowat 135.000 +3.5ton vrachtwagens over de Belgische wegen.
  • Transportbedrijven en chauffeurs hebben in totaal 690.000 OBUs besteld. Wekelijks vinden nog steeds 5.000 OBUs via de 128 verdeelpunten hun weg naar de vrachtwagencabines.

Viapass Administrateur-generaal Johan Schoups: “Waar er door laattijdige bestelling van sommigen een overbevraging naar OBUs was, werkte de verzending en de distributie via de verdeelpunten snel prima. De registratie van voertuigen en kilometers verloopt correct en nauwkeuring.“

Het kilometerheffingssysteem van België is ook het eerste in Europa dat gebouwd werd volgens de richtlijnen van de European Electronic Toll Service (EETS). EETS bepaalt dat tolheffingssystemen in Europa ‘open’ moeten zijn en dat dus verschillende dienstverleners op de markt moeten kunnen komen wanneer zij voldoen aan de technische vereisten die in België door Viapass werden opgesteld.

Het is de bedoeling van Europa dat op termijn een chauffeur met één enkel toestel alle tolsystemen van de Gemeenschap kan gebruiken. Viapass speelt hierin een pioniersrol in Europa.