Ontwikkeling inspectierobot voor asbest cement afvalwaterleidingen

Acquaint en vier waterschappen ontwikkelen de eerste robot ter wereld voor het inspecteren van asbest cement afvalwaterleidingen met geavanceerde ultrasone meettechnieken.

Trefwoorden: #Acquaint, #afvalwaterleidingen, #asbest, #cement, #Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, #inspectierobot, #Waterschap Aa en Maas, #waterschappen, #Waterschapsbedrijf Limburg, #Waterschap Zuiderzeeland

Lees verder

Techniek

( Foto: screen YouTube - Acquaint )

ENGINEERINGNET.NL - Waterschap Aa en Maas, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterschapsbedrijf Limburg, Waterschap Zuiderzeeland en Acquaint slaan de handen ineen en werken samen aan de ontwikkeling van een inwendige inspectietechniek voor asbest cement afvalwaterleidingen.

Door de nieuwe techniek wordt het mogelijk om deze rioolleidingen over de gehele lengte inwendig te inspecteren. De staat en conditie kan zo volledig en nauwkeurig in kaart worden gebracht.

Leidingsstelsels die afvalwater transporteren verouderen. De deelnemende waterschappen willen daarom graag een beter inzicht in de toestand van de leidingen. Dit is niet eenvoudig, omdat door bochten en hoeken veel van deze leidingen lastig te inspecteren zijn.

Een intelligente inspectierobot, ofwel 'intelligent pig', is hierbij een oplossing. Het doel van de samenwerking is om een inspectietechniek te maken om beter inzicht in de conditie van de leidingen te krijgen. Hiermee kan de resterende levensduur worden bepaald en kunnen keuzes gemaakt worden ten aanzien van onderhoud en vervanging.

In samenwerking met vijf waterleidingbedrijven en onderzoeksinstituut Wetsus is Acquaint in 2015 gestart met de ontwikkeling van een inspectierobot die door moeilijk te inspecteren drinkwaterleidingen kan.

In 2017 zal deze techniek commercieel beschikbaar zijn. Deze robot wordt nu verder ontwikkeld voor het inspecteren van asbest cement afvalwaterleidingen met geavanceerde ultrasone meettechnieken. Daarmee is deze innovatie wereldwijd uniek in zijn soort.