Campagne ‘Wonen zonder aardgas’ gaat van start

Bijna honderd partijen, zoals Energie-Nederland, Enexis, Liander, Stedin en diverse provincies en gemeenten, gaan zich inzetten voor een aardgasvrije gebouwde omgeving.

Trefwoorden: #Energie-Nederland, #Enexis, #Liander, #Stedin, #Wonen zonder aardgas

Lees verder

Nieuws

( Foto: Provincie Utrecht )

ENGINEERINGNET.NL - Tijdens de onlangs gehouden Nationale Klimaattop hebben bijna honderd partijen, waaronder diverse gemeenten en provincies, Energie-Nederland, Enexis, Liander, Stedin, Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland, Natuur & Milieu en het HIER klimaatbureau het manifest ‘Aan de slag met wonen zonder aardgas’ ondertekend.

Daarmee geven zij aan concreet te beginnen met de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. Het manifest is na ondertekening aangeboden aan minister-president Mark Rutte en staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Sharon Dijksma.

Eén van de grootste consequenties van het klimaatakkoord van Parijs voor Nederland, is het gaan stoppen met het gebruik van aardgas in de gebouwde omgeving. Dat betekent dat ruim zeven miljoen huishoudens overgaan op andere manieren van verwarming, koken en het verwarmen van tapwater.

Dit kan vanaf 2030 een CO2-reductie van ruim 5 megaton per jaar opleveren. De investeringen die nodig zijn voor energiebesparing, het opwekken van duurzame energie en de opslag zorgt voor nieuwe werkgelegenheid. Elke 10% energiebesparing levert inwoners en bedrijven 250 miljoen euro op.

Op dit moment is 86% van de Nederlanders nog niet op de hoogte van de noodzaak om te stoppen met het gebruik van aardgas voor de verwarming van woningen. Via de website www.hierverwarmt.nl worden bewoners geïnformeerd over de plannen in hun omgeving.

Met een wijkgerichte aanpak worden bewoners in de bestaande bouw betrokken bij de keuze voor alternatieven en wordt uiteindelijk de meest passende warmtevoorziening gekozen. In alle gevallen is besparing door middel van isolatie noodzakelijk.

Door bundeling van krachten kunnen kostenreducties plaatsvinden, zodat alternatieven voor aardgas steeds goedkoper worden. Daarom ontplooien de gemeenten, provincies, netbeheerders en energiecoöperaties activiteiten voor de overgang naar een aardgasvrije leefomgeving in samenwerking met woningcorporaties, bouwbedrijven en overige bewonersorganisaties.

Omdat de aardgastransitie veel nieuwe vragen oproept, organiseren zij ook samen met deze partijen en andere overheden een professionele kennisontwikkeling en –deling, zowel op landelijk als lokaal niveau.

De regionale netwerkbedrijven ondersteunen gemeenten bij de transitie door onder andere relevante informatie over de gasnetten en de elektriciteitsnetten ter beschikking te stellen. Zo werken zij samen aan de meest optimale oplossingen voor een duurzame, veilige en betrouwbare energie-infrastructuur tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

Lokale energie-initiatieven spelen een rol bij de transitie door samen met gemeenten plannen te ontwikkelen en bewonersorganisaties te betrekken en te begeleiden in dit proces. HIER opgewekt, het kennisplatform van lokale energie-initiatieven, ondersteunt de lokale energie-initiatieven op dit terrein.


Op de foto:
Lot van Hooijdonk (Wethouder Utrecht), Ingrid Thijssen (RvB Alliander) en Jan Jacob van Dijk (gedeputeerde Gelderland) bieden namens alle organisaties het manifest aan.