Onderzoek gestart naar gebruik ’groene waterstof’ in raffinageproces

TNO, Stedin, Smartport, Uniper, BP Refinery Rotterdam en Port of Rotterdam gaan samen onderzoeken of een power-to-gas fabriek op de BP Rotterdam raffinaderij mogelijk is.

Trefwoorden: #BP Refinery Rotterdam, #groene stroom, #Port of Rotterdam, #raffinaderij, #Smartport, #Stedin, #TNO, #Uniper, #waterstof

Lees verder

Nieuws

( Foto: BP Refinery Rotterdam )

ENGINEERINGNET.NL - De zes partners gaan de technische en economische haalbaarheid van een power-to-gas fabriek op de BP Rotterdam raffinaderij onderzoeken en de noodzakelijke aanpassing in de regelgeving.

Hiervoor ondertekenen de genoemde partners op 18 januari 2017 een samenwerkingsovereenkomst. De zes partijen partijen gaan onderzoeken hoe duurzaam opgewekte elektriciteit, omgezet in waterstof, kan worden toegepast bij de productie van brandstoffen.

Met name door de realisatie van windparken op de Noordzee komt de komende decennia veel ‘groene stroom’ beschikbaar die via het netwerk van Tennet onder andere op de Maasvlakte aan land komt.

Door elektrolyse kun je met deze stroom watermoleculen splitsen in zuurstof en waterstof. Dat laatste is op verschillende manieren toepasbaar. Het kan worden gebruikt als transportbrandstof en het kan worden bijgemengd in het gasnetwerk.

Een voordeel van waterstof is dat het makkelijker kan worden opgeslagen dan elektriciteit waardoor pieken in de productie van wind- en zonne-energie opvangen kunnen worden. Daarnaast is waterstof toepasbaar in industriële processen zoals waar dit onderzoek zich op richt.

Het onderzoek moet midden 2017 zijn afgerond.


(bron: TNO)