”Geen unieke installaties, wel uniek systeem” - interview

In 2013 stelde het UZ Brussel een energiebeleidsplan op voor de periode 2012-2022. Tijdens een studiedag op 3 februari wordt hun innovatieve energie-aanpak uit de doeken gedaan.

Trefwoorden: #energiebeleid, #energiebeleidsplan, #Jimmy Van Moer, #Smart Grids Flanders, #technische dienst, #UZ Brussel

Lees verder

Nieuws

( Foto: Smart Grids Flanders )

ENGINEERINGNET.BE - Aan de basis van hun energiebeleidsplan liggen enkele feitelijke uitdagingen - zoals de dalende energiezekerheid en de wijzigingen in de ziekenhuisfinanciering. Het beleidsplan stelt drie doelstellingen voorop.

Ten eerste wil men in 2022 niet meer energie aankopen dan 2012, hoewel het ziekenhuis in die periode met 40% zal groeien. Verder is het de ambitie om zowel op elektrisch als op thermisch vlak meer duurzame energie te produceren. Ten slotte wil men voorbereid zijn op black-outs en volledige zorgcontinuiteit kunnen garanderen.

Jimmy Van Moer is de man achter het geintegreerde Masterplan Energie & Engineering: “Binnen de Technische Dienst ben ik verantwoordelijk voor energie. Voor ik bij het UZ Brussel kwam, werkte ik bij Cofely. De ervaring die ik daar opdeed, schemert in mijn huidige aanpak door”.

Smart Grid Flanders (SGF): Het UZ Brussel denkt op energievlak niet out of the box. Jullie gooien - zoals de titel van de studiedag op 3 februari zegt - de doos meteen helemaal weg. Kan je dat even uitleggen?
Jimmy Van Moer: “Het UZ Brussel heeft een deels verouderde infrastructuur. Wanneer wij vervangingsinvesteringen doen, willen wij verder gaan dan - zeg maar - een oude ketel door een nieuwer, meer zuinig model te vervangen.

Wij plaatsen elke beslissing in een groter verhaal. Wat moet die nieuwe installatie in een bepaalde afdeling doen Welke projecten plannen we de komende vijf jaar in de omgeving en hoe kan de installatie daarin worden ingeschakeld We denken voortdurend in een systeemcontext en reflecteren altijd met het oog op de toekomst”.

SGF: Hoe houd je in de praktijk rekening met een toekomst die je nog niet kent?
Van Moer: “Bepaalde zaken weet je natuurlijk op voorhand. Ons ziekenhuis zal groeien met 40% door de bouw van een nieuwe operatieblok. En als we in de toekomst meer duurzame energie gaan produceren, dan moet ons gebouwbeheersysteem de tijdsdimensie kunnen aansturen.

We zullen buffers nodig hebben om de kloof tussen de beschikbaarheid en het verbruik van hernieuwbare energie te overbruggen. Daarom wordt onder het nieuwe operatieblok een BEO-veld aangelegd, waar we warmte en koude op lange termijn kunnen stockeren. In de kelders van de nieuwe gebouwen komt een ijsbuffer, voor koeling gedurende 24u tijdens momenten van piekproductie of hoge energieprijzen of voor koeling gedurende 4u om de start-en-stop van de WKK-installatie op te vangen.

Voor opslag op zeer korte termijn investeren we in batterijsets. We bouwen onze buffers stelselmatig op, en zorgen tegelijk dat we klaar zijn om hen in de toekomst optimaal te benutten. Ons gebouwbeheersysteem omvat een uitgebreid meetsysteem met 850 meetpunten, waarbij we elk belangrijk verbruik inventariseren en meten.

Zo leren we de profielen kennen van onze deelinstallaties. In de toekomst, wanneer onze hernieuwbare energiebronnen en -buffers in gebruik zijn, zullen we klaar zijn om de matching oefening te maken. Het is belangrijk om een duidelijke visie te hebben en te anticiperen”.

SGF: Waarom moeten energieprofessionals deelnemen aan de studiedag op 3 februari?
Van Moer: “We hopen dat onze Smart Grid Brussels Health Campus een inspiratiebron kan zijn voor bedrijven. Er zijn nog BEO-velden in Vlaanderen, maar op weinig plaatsen zijn ze zo sterk gekoppeld aan andere oplossingen. Wij hebben geen unieke installaties, maar tonen wel goed hoe alles in een systeem past.

Kortom: je zult op de studiedag op 3 februari iets naar je gading vinden, of je nu interesse hebt in microgrids, smart grids, duurzame technieken voor zonne- en windenergie, opslag en buffering, een gebouwbeheersysteem of data logging... Iedereen is welkom”.