TenneT start aanleg voorlopige elektriciteitsverbinding in Eemshaven

Deze 1.800 meter lange tijdelijke 380 kV-elektriciteitsverbinding moet verlichting bieden voor het transportcapaciteits-knelpunt (congestie) in de regio.

Trefwoorden: #380 kV-elektriciteitsverbinding, #congestie, #Eemshaven, #elektriciteit, #stroomkabel, #TenneT

Lees verder

Techniek

( Foto: TenneT )

ENGINEERINGNET.NL - In de Eemshaven komt de geproduceerde stroom binnen van diverse centrales en via de NorNed kabel, de onderzeese elektriciteitsverbinding tussen Nederland en Noorwegen. Onlangs is hier ook windpark Gemini aangesloten.

Het totale productievermogen in de Eemshaven is hiermee hoger dan het beschikbare transportvermogen. In de Eemshaven-omgeving staan meerdere hoogspanningsstations om het transport van elektriciteit te faciliteren.

Hoogspanningsstation Oudeschip is in 2012 opgeleverd als aansluitlocatie voor nieuwe productielocaties. Dit station is met twee circuits verbonden met het 380 kV-station Eemshaven. De verbinding tussen deze beide stations wordt nu tijdelijk uitgebreid met een derde circuit om te zorgen voor voldoende transportcapaciteit.

Tot de ingebruikname van Noord-West 380 kV-verbinding is transport vanaf station Eemshaven mogelijk via de 220 kV-verbinding naar Vierverlaten en de 380 kV-verbindingen naar Meeden en naar Zwolle voor verder transport op het landelijk (380 kV) hoogspanningsnet.

Het huidige transportknelpunt wordt door de tijdelijke verbinding verplaatst naar de verbinding Eemshaven-Meeden-Zwolle. In deze regio zijn er echter meer mogelijkheden om een tekort aan transportcapaciteit te managen waardoor kosten die congestie met zich meebrengt gereduceerd kunnen worden.

Afhankelijk van marktomstandigheden en het al dan niet (tijdelijk) sluiten van (delen van) centrales kan de gerealiseerde productie fluctueren. Vanaf 2019 zal echter ook de COBRA-kabel (de elektriciteitsverbinding tussen Nederland en Denemarken) op de Eemshaven worden aangesloten.

Daarnaast ontwikkelt de groei van het opgestelde windvermogen in de regio Eemshaven zich snel. Dit hier opgewekte vermogen zal in de toekomst ook via het 220 kV- en het 380 kV-netwerk getransporteerd worden naar de verbruikers.

De definitieve oplossing voor het capaciteitsknelpunt is de realisatie van het project Noord-West 380 kV, de geplande elektriciteitsverbinding tussen Eemshaven-Oudeschip en Vierverlaten waar in 2009 mee begonnen werd.

Met deze verbinding, die in 2021 klaar moet zijn, zal de Eemshaven-regio via twee gescheiden 380 kV (stroom)transportwegen gekoppeld worden met de landelijke ring.

Noord-West 380 kV zal voorzien in de behoefte aan transportcapaciteit en biedt de mogelijkheid tot verdere groei van duurzame elektriciteitsproductie.