Belgische zonneboilerfederatie lanceert nieuwe website

De leden van de Belgische sectorassociatie voor thermische technieken ATTB - sectie 5 (thermische zonne-energie) lanceren vernieuwde website voor vragen over zonneboiler-installaties.

Trefwoorden: #ATTB, #Belsolar, #duurzaam, #InfoZonneBoiler, #sectorfederatie, #thermische energie, #website, #zonne-energie, #zonneboiler

Lees verder

Nieuws

( Foto: ATTB )

ENGINEERINGNET.BE - In 1998 verenigden quasi alle Belgische leveranciers van systemen voor thermische zonne-energie of zonneboilers zich tot ‘Belsolar’. Sinds 2010 maakt Belsolar deel uit van sectie 5 van ATTB, de Belgische sectorassociatie voor thermische technieken.

Exact 5 jaar geleden lanceerde Belsolar de eerste website die een concreet, niet-merkgebonden antwoord geeft op alle vragen die mensen met bouw- of renovatieplannen over zonneboilerinstallaties kunnen hebben.

De sectorassociaties voeren ook al jaren tal van campagnes om mensen duidelijk te maken wat een zonneboilerinstallatie precies is en wat de voordelen er van zijn.

Zonneboilers staan garant voor een grote winst voor het milieu en een voor een forse besparing op het energierekening voor sanitair warm water, vloer- of zwembadverwarming.

Ze betekenen tevens de laagst mogelijke instapdrempel naar hernieuwbare energie vermits de overheid premies voor de installatie van een zonneboiler voorziet en vermits zonnecollectoren op het dak heel wat minder plaats in nemen dan zonnepanelen (pv-panelen) die zonlicht omzetten in elektriciteit.

Hoewel de campagnes die Belsolar tot dusver voerde steevast heel mediageniek waren en de website, zonder enige vorm van onlinepromotie, inmiddels door bijna 200.000 Belgen werd bezocht, blijkt dat nog heel wat kandidaat-(ver)bouwers verkeerdelijk denken dat dit een bepaald merk van zonneboilers is.

Daarom dat beslist werd om voortaan onder de naam InfoZonneBoiler verder te werken.