330.000 euro subsidie voor 8 klimaatprojecten

De provincie Antwerpen lanceerde in 2016 een projectoproep Klimaatsubsidies. 23 projecten werden ingestuurd. 8 projecten krijgen nu een ondersteuning van alles samen 330.000 euro.

Trefwoorden: #CO2-uitstoot, #klimaat, #klimaatproject, #milieu, #Provincie Antwerpen, #subsidie

Lees verder

Nieuws

( Foto: Pixabay )

ENGINEERINGNET.BE - Gedeputeerde bevoegd voor Natuur en Leefmilieu, Rik Röttger: “We ondersteunen 8 creatieve projecten die de uitstoot van CO2 jaarlijks met 1.000 ton verminderen op het grondgebied van de provincie, dat komt overeen met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van zo’n 1400 gezinnen.”

Antwerpse steden en gemeenten of samenwerkingsverbanden ervan, scholen, sociale huisvestingsmaatschappijen, ngo’s en vzw’s met lokale werking in provincie Antwerpen konden tussen 1 mei en 15 oktober 2016 hun klimaatvriendelijk project voor 2017 indienen.

De provincie voert al jaren strijd tegen de klimaatopwarming en de uitstoot van broeikasgassen. Met de klimaatsubsidie geeft de provincie het lokale klimaatbeleid een welkome extra boost.

Het geld komt er dan ook bovenop de 2,5 miljoen euro die de provincie al investeert in het klimaat.

De organisaties krijgen tijd tot augustus 2018 om hun project in praktijk te brengen. Zomer 2017 volgt een nieuwe projectoproep en kunnen lokale organisaties opnieuw intekenen.


De provincie ondersteunt volgende klimaatprojecten gaande van duurzame renovatie, dakisolatie, het plaatsen van zonnepanelen tot het aanpassen van verwarmingsinstallaties met steeds oog voor de sociale impact en mogelijkheden:

  1. De Stad Mechelen installeert zonnepanelen via een ESCO-systeem op het patrimonium van de stad Mechelen, AGB ‘Sport actief Mechelen’, Sociaal Huis, Woonpunt Mechelen, de daken van inwoners en bedrijven. Het project geeft ook advies over dakisolatie en zet in op isolatie van sociale huurwoningen. (project Zonneklaar - 75.000 euro)
  2. De Stad Hoogstraten zorgt in al haar wijken via energiecafés voor onafhankelijk advies over energiebesparing. (project Pop-up energiecafé - 16.500 euro)
  3. De Molse Bouwmaatschappij begeleidt haar huurders die de taal niet beheersen of een beperkt inkomen hebben bij energiebesparing via gedragswijziging, samenaankoop van elektrische toestellen en andere acties. (project Begeleiding huurders m.b.t. energiebesparing - 11.420,4 euro)
  4. CDO Spoor 5 vervangt in de school de verouderde stookinstallatie door hoogrendementsketels en kiest voor een hydraulische inregeling van alle radiatoren en opsplitsing van de bestaande verwarmingskring. Daarnaast zet het project in op een mentaliteitswijziging en meer technische kennis over energiegebruik bij leerlingen, en personeel en in de wijk rond de school. (project Rationalisering van de fluïda-installaties - 65.562 euro)
  5. Buurtwerk Posthof vzw in Berchem verduurzaamt haar gebouw met zonnepanelen, zonneboiler en groendak en sensibiliseert ook de buurt over klimaatverandering via aanleg van 3 nieuwe buurttuinen voor vluchtelingen en buurtbewoners in een buddy-systeem. (project Zonne-energie in huis & Sensibilisering rond klimaatverandering - 75.000 euro)
  6. De Stad Mortsel wil met een duurzame renovatie van een eengezinswoning die dient als demowoning verschillende (o.a. sociale) doelgroepen sensibiliseren rond duurzaam (ver)bouwen en duurzaam wonen, met het oog op een bredere (wijk)renovatie in de toekomst. (project Duurzame renovatie - 23.056 euro)
  7. De Gemeente Sint-Katelijne-Waver helpt gezinnen in energiearmoede omschakelen naar een energiezuinig verwarmingssysteem. Het project voorziet een huisbezoek, adviserings- en ontzorgingstraject (project Omschakelen naar energiezuinig verwarmen bij mensen in (energie)armoede - 25.842,4 euro)
  8. De Gemeente Kontich organiseert een groepsaankoop dakisolatie voor al haar inwoners en zet in op acties in een aantal verouderde wijken, o.a. via een thermografische foto. (project Collectieve dakisolatie - 37.619,2 euro)