Europese lidstaten zetten in op grootschalig testen van zelfrijdend vervoer

Nederland, Duitsland, Zweden, Spanje, Oostenrijk en 21 andere EU-landen gaan samen grootschalige testen met zelfrijdende voertuigen opzetten, zoals voor truckplatooning en data uitwisseling.

Trefwoorden: #data-communicatie, #Europa, #Rijksoverheid, #truckplatooning, #zelfrijdend vervoer

Lees verder

Nieuws

( Foto: Rijksoverheid )

ENGINEERINGNET.NL - Dit is afgesproken tijdens een bijeenkomst over Connected en zelfrijdende voertuigen, die op initiatief van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) in Amsterdam is gehouden.

Het gaat onder meer om testen met truckplatooning en voertuigen die via data-communicatie met elkaar op de autopiloot rijden. In stedelijke gebieden en dunbevolkte gebieden gaan de landen samenwerken voor proeven met zelfrijdende busjes en valet parking.

Het overleg in Amsterdam was een vervolg op de afspraken die vorig jaar tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap zijn gemaakt door de lidstaten over de introductie van zelfrijdend vervoer. In de Declaration of Amsterdam is in 2016 vastgelegd dat Europa intensief gaat samenwerken om een vlotte introductie van zelfrijdende voertuigen mogelijk te maken.

Vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de auto-industrie en telecombedrijven en ministers en ambtenaren van verschillende lidstaten hebben nu uitgesproken dat het makkelijker moet worden voor fabrikanten om in meerdere landen op de openbare weg testen te doen met nieuwe technieken.

Nu gelden in elk land nog verschillende ontheffingsprocedures die doorlopen moeten worden voordat een zelfrijdend voertuig de openbare weg op kan.

De landen hebben ook afgesproken dat er een goede data-uitwisseling komt tussen voertuigen onderling en tussen voertuigen en verkeerscentrales en de wegkant, bijvoorbeeld verkeerslichten.

Als voertuigen met elkaar en met de weginfrastructuur en verkeerscentrales kunnen communiceren levert dit een schat aan data op over de actuele situatie op de wegen.

Het gaat bijvoorbeeld om signalen die een voertuig kan geven als ergens het wegdek niet in orde of glad is, of als er ergens op een snelweg een incident is waardoor voertuigen plotseling moeten remmen en er een opstopping ontstaat. Ander verkeer kan van dergelijke informatie profiteren.

De lidstaten hebben in Amsterdam het belang van merkonafhankelijke communicatie benadrukt, zodat data probleemloos tussen alle voertuigen uitgewisseld kunnen worden.

De Europese auto-industrie heeft toegezegd ervoor te zorgen dat nieuwe auto’s vanaf 2019 met elkaar kunnen communiceren, zodat vanaf dan data-uitwisseling tussen voertuigen en verkeerscentrales in de praktijk mogelijk wordt.