Vlaamse regering wil diepe geothermie aanmoedigen

Vlaams minister Bart Tommelein heeft een garantieregeling uitgewerkt voor bedrijven die boringen willen doen naar diepe aardwarmte, om voor een doorbraak te zorgen voor diepe geothermie.

Trefwoorden: #aardwarmte, #CO2-uitstoot, #diepe geothermie, #garantieregeling, #Vlaamse regering

Lees verder

Nieuws

( Foto: VITO )

ENGINEERINGNET.BE - Dergelijke boringen kosten veel geld en het risico dat de put minder warmte-energie oplevert dan verwacht is aanzienlijk.

Bart Tommelein: ‘Met de garantieregeling hopen we aarzelende bedrijven over de streep te trekken om te investeren. Deze nieuwe vorm van hernieuwbare energie kan ons helpen om onze Europese doelstellingen te halen.’

Bij boringen naar diepe geothermie wordt gezocht naar water in diepe aardlagen dat zo heet is, dat de warmte gebruikt kan worden als energiebron. In Vlaanderen is het potentieel voor diepe aardwarmte het grootst in de Kempen.

Maar omdat gedetailleerde kennis over de ondergrond bij ons nog ontbreekt, bestaat de kans op misboringen. Bedrijven durven daardoor het risico niet te nemen. Voorlopig heeft alleen VITO een proefproject uitgevoerd op de Balmatt-site, en dat ook succesvol afgerond.

Het potentieel van diepe geothermie wordt in Vlaanderen hoog ingeschat. Naast zon en wind, is ook warmte een belangrijke hernieuwbare energiebron.

Tommelein: ‘We werken al met restwarmte van bedrijven, maar van bestaande warmte in de diepe aardlagen maken we voorlopig nog geen gebruik. Met de garantieregeling wil ik daar verandering in brengen. De leemte die zou ontstaan door het wegvallen van hernieuwbare energie uit grote biomassacentrales, kunnen we dan deels opvullen met diepe geothermie.’

Bedrijven die boringen in diepe aardlagen willen doen, zullen een dossier kunnen indienen bij de Vlaamse regering. Mocht na de boringen blijken dat het geschatte vermogen niet wordt gehaald, dan kan de Vlaamse overheid bepaalde kosten terugbetalen. De bedrijven dragen zelf ook bij aan die garantieregeling door de betaling van een premie.

De Vlaamse regering heeft zich voor de garantieregeling gebaseerd op het Nederlandse systeem. Dankzij die regeling durfden bedrijven daar het risico te nemen en is de kennis van de ondergrond aanzienlijk verhoogd.