10 jaar REACH: goed voor milieu, veel te complex

Tien jaar na de start van REACH, de Europese verordening die de verplichtingen voor chemische stoffen vastlegt, zijn er in ons land 1.794 stoffen geregistreerd.

Trefwoorden: #Agoria, #Autorisatie, #beperkingen van Chemische stoffen, #chemische stoffen, #Evaluatie, #gevaarlijke stoffen, #REACH, #Registratie

Lees verder

Nieuws

ENGINEERINGNET.BE - Uit een enquête van Agoria blijkt dat 80% van de technologiebedrijven vindt dat REACH heeft bijgedragen tot een beter milieu.

Maar het heeft wel amper of niet geleid tot de vervanging van zeer gevaarlijke stoffen; slechts 12% stelt dat het nieuwe producten met andere veiligere stoffen heeft ontwikkeld. REACH zorgt bovendien voor meerkosten en veel papierwerk, zeker sinds zopas de communicatieverplichtingen voor zeer gevaarlijke stoffen nog strenger werden.

Marc Lambotte, CEO van Agoria: “Het wordt te complex. Sommige producten bevatten duizenden onderdelen met stoffen. Al die analyses zorgen vooral voor veel papier, zonder meerwaarde voor milieu, consument of bedrijf.”

Op 1 juni 2007 trad de zogenaamde REACH-verordening in voege. REACH staat voor ‘Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperkingen van Chemische stoffen’. Het is een Europese verordening die de regels beschrijft over het vervaardigen, invoeren, in de handel brengen en gebruiken van chemische stoffen waar bedrijven zich aan moeten houden. Ons land staat op de zesde plaats binnen de EU voor het aantal geregistreerde stoffen, goed voor 1.794 stoffen.

Eén van de hoofddoelen van REACH was een verbetering van het leefmilieu en dat is gelukt, zo zegt 8 op de 10 technologiebedrijven. Zo zorgde het onder meer voor een groter bewustzijn: 73% van de bedrijven stelt dat hun kennis over de risico’s van chemische stoffen hierdoor verbeterd is. Maar het andere hoofddoel, de risico’s van zeer gevaarlijke stoffen beter beheersen, is niet bereikt.

Lambotte: “REACH stelde een soort vergunningensysteem op om deze zeer gevaarlijke stoffen uit te faseren en tegelijk innovatie te bevorderen door alternatieve stoffen te ontwikkelen. Na tien jaar blijkt dat de vervanging erg ingewikkeld is op technisch vlak. Het is niet altijd even evident om een even goede kwaliteit en veiligheid te garanderen op lange termijn.”

REACH verplicht bedrijven ook om de aanwezigheid van zeer gevaarlijke stoffen in producten te communiceren naar klanten en consumenten. Door een strengere interpretatie door het Europees Hof in 2015 van deze verplichting zal de administratieve last voor de bedrijven sterk stijgen.

Agoria wijst er verder nog op dat de vergunningsprocedure ook een negatieve impact zal hebben op de recyclagesector in België. Daarom pleit de federatie er ook voor om deze procedure grondig te herzien.

Intussen lopen de kosten en de administratieve lasten voor de betrokken bedrijven op. Voor het overgrote deel van onze bedrijven (78%) gaat het om een kost tussen 50.000 en 100.000 euro. Bij nog eens 17% loopt de factuur richting half miljoen euro op. Voor 5% gaat het om een kost van meer dan een half miljoen euro.

Dit komt vooral door de kosten voor registratie van de stoffen en de kosten bij bedrijven die te maken hebben met een stof op de verbodslijst.


(bron en foto: Agoria)