Shutdowns of turnarounds?

Wie dit voorjaar de Scheldelaan afrijdt heeft het ongetwijfeld opgemerkt: het is volop shutdown-seizoen. In alle procesindustrieën worden regelmatig geplande onderhouds-stops georganiseerd.

Trefwoorden: #BEMAS, #maintenance, #onderhoud, #shutdown, #turnaround, #Wim Van Cauwenberghe

Lees verder

Columns

ENGINEERINGNET.BE - Waar er vroeger vaker naar de zomerperiode werd gegrepen om een stop uit te voeren, geniet nu het voor- en het najaar de voorkeur.

Bovendien is het niet enkel in Antwerpen druk, ook in de chemische clusters in onze buurlanden zijn er volop stops aan de gang. Het juiste moment dus om eens bij het fenomeen ‘stilstanden’ stil te staan.

Meer dan een stilstand
Een stilstand geeft ons de kans om allerlei activiteiten op de installatie uit te voeren die tijdens de normale productie niet kunnen plaatsvinden. Denk daarbij aan groot onderhoud, vervangingen, wettelijk verplichte inspecties en katalysatorregeneratie, maar ook aan industriële projecten voor ‘debottlenecking’, uitbreiding of vernieuwing van de installatie.

De productie wordt dus stilgelegd tot het werk is voltooid en wordt daarna weer opgestart. In onze contreien spreken we vaak van een ‘shutdown’, maar in feite is ‘turnaround’ een betere term. Een correcte turnaround begint lang voor de eigenlijke stop en loopt na de heropstart of het einde van de geplande werken nog even door. De ‘shutdown’ is dus enkel de uitvoeringsfase van het turnaround-proces.

Wist u trouwens dat een turnaround in gewoon taalgebruik ‘ommekeer’, ‘ommezwaai’, ‘omslag’ of ook ‘kentering’ betekent? Engelstaligen spreken bij het uitvoeren van taken ook van een ‘quick turnaround’, wat zoveel betekent als ‘snelle doorlooptijd’. Je begrijpt hiermee meteen wat de verwachtingen zijn.

Niet zo simpel
Een turnaround omvat dus de volledige cyclus van de voorbereidende werken, de eigenlijke shutdown en uitvoering van de werken tot de heropstart. Wie slim is doet ook nog een grondige evaluatie van een voorbije stop en neemt de leerpunten mee bij de voorbereiding van de volgende stop.

Turnarounds en shutdowns zijn immers duur en complex. De kosten kunnen op een paar weken oplopen tot het volledige onderhoudsbudget van een jaar. Niet alleen de eigenlijke werken kosten geld, ook de gederfde productie moet in rekening worden gebracht. De druk van de kosten is dus zichtbaar en laat zich onmiddellijk voelen.

Uitlopen van de werken is uit ten boze. Een doorgedreven voorbereiding van de stop is dan ook een rendabele investering. Er wordt een hele stop-organisatie opgetuigd of er wordt een main contractor aangesteld die alle voorbereiding op zich neemt.
De baten van een turnaround, zoals een grotere betrouwbaarheid, productie-integriteit, lager risico op noodstops, worden echter vaak minder tastbaar gemaakt.

Het risico is dan ook reëel om tijdens de stop te overhaast tewerk te gaan, ten koste van productiebetrouwbaarheid achteraf. Kortom, een turnaround is een delicate evenwichtsoefening. De sleutel tot succes is tijdig starten met een grondige voorbereiding, een goede definitie van de uit te voeren werken (scope), een goed gerespecteerde ‘scope freeze’ en een uitgebreide kwaliteitszorg.

De juiste partners
Tijdens een korte periode met veel mensen op dezelfde installatie intensief (onderhouds)werken laten uitvoeren, houdt niet enkel financiële risico’s in. Ook op het vlak van veiligheid is dit een bijzonder risicovolle periode. Temeer omdat er vaak beroep wordt gedaan op externe contractors. Deze spreken niet altijd de voertaal en hebben soms een heel ‘andere veiligheidscultuur’.

Trouwens, ook de manier waarop de werfzone is ingericht, zal mee de beeldvorming van de verwachte veiligheidsstandaard bepalen. Door een beroep te doen op gespecialiseerde verhuurbedrijven kan dus niet enkel bespaard worden op de totale logistieke kostprijs en doorlooptijd van een stop, maar kan eveneens de veiligheid op het terrein verhoogd worden.

Natuurlijk zal ook de keuze van de contractor in grote mate de veiligheidsresultaten en de kwaliteit van het geleverde werk bepalen. Zoals hierboven al uitgelegd, bepaalt dit op zijn beurt de werkelijke rendabiliteit van de turnaround: de bedrijfszekerheid in de maanden en jaren na de stop! Hardcore prijsaankopers zijn dan ook gewaarschuwd: “if you pay peanuts, you get monkeys.”

Ik wens u alvast veel leesplezier in dit nummer waarin nog meer over Shutdowns Turnarounds.


Door Maintenance evangelist, Wim Vancauwenberghe, Directeur van BEMAS