FrieslandCampina onderzoekt mogelijkheden Ultra Diepe Geothermie

Diverse partijen hebben de Green Deal Ultra Diepe Geothermie ondertekend, omdat deze technologie naar verwachting 30% van de warmte kan leveren die de industrie nodig heeft.

Trefwoorden: #CO2-uitstoot, #FrieslandCampina, #geothermie, #Green Deal, #Ultra Diepe Geothermie

Lees verder

Techniek

( Foto: © EZ )

ENGINEERINGNET.NL - Geothermie biedt goede mogelijkheden om de lagere temperatuur warmtevraag duurzaam in te vullen. Voor de verduurzaming van de hogere temperatuur warmtevraag in bijvoorbeeld de procesindustrie is het noodzakelijk om geothermie op grotere diepten toe te passen dan tot nu toe gebruikelijk.

Ultra Diepe Geothermie (UDG) is gericht op het benutten van warmte op een diepte van meer dan 4.000 meter. In principe zou het mogelijk moeten zijn om in 30% van de industriële warmtevraag te voorzien met UDG.

De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, EBN, TNO en zeven consortia van bedrijven hebben daarom de zogeheten Green Deal Ultra Diepe Geothermie ondertekend.

Dit is een belangrijke stap om de mogelijkheden voor UDG in Nederland in kaart te brengen en een basis te leggen voor verdere ontwikkeling van deze technologie. De Green Deal werd op 19 juni ondertekend tijdens de jaarlijkse presentatie van het EBN-rapport ‘Focus on Energy’ in Den Haag.

Geothermie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot in Nederland en helpen om de doelen uit het Energieakkoord en de Energieagenda te halen.

FrieslandCampina vertegenwoordigt één van de zeven consortia die binnen afzienbare tijd een UDG-project in Nederland wil ontwikkelen. Uit geologisch onderzoek moet blijken of er in Nederland geschikte warmtebronnen kunnen worden aangeboord.

Als de eerste boringen veelbelovend genoeg zijn, kunnen de projecten door ontwikkeld worden. Zo onderzoekt FrieslandCampina samen met En natuurlijk en Bouwgroep Dijkstra Draisma in Leeuwarden naar mogelijkheden voor het toepassen van UDG. In 2020 zijn naar verwachting de eerste resultaten van de proefprojecten beschikbaar.