Aanpassing reglementering kilometerheffing vrachtvervoer

Vanaf 1 januari 2018 vallen opleggertrekkende voertuigen met een maximaal toegelaten massa (MTM) van minder dan 3,5 ton (categorie N1, carrosseriecode BC) ook onder de kilometerheffing.

Trefwoorden: #kilometerheffing, #OBU, #onboard unit, #opleggertrekkende voertuigen, #Viapass

Lees verder

Nieuws

( Foto: ViaPass )

ENGINEERINGNET.BE - Deze voertuigen zullen dus verplicht een steeds ingeschakelde On Board Unit (OBU) aan boord moeten hebben wanneer zij op de Belgische wegen rijden.

De oplegger­trekkende voertuigen waarvan sprake zijn voertuigen die bestemd zijn voor goederenvervoer. Ze hebben alleen een cabine en een koppelschotel bestemd om een aanhangwagen aan te koppelen, waardoor de maximaal toegelaten massa (MTM) van de combinatie beduidend hoger wordt dan 3,5 ton. Deze voertuigen verschillen daarin van bestelwagens met trekhaak waar optioneel een aanhangwagen kan aan gekoppeld worden.

De drie gewesten hebben beslist om deze categorie voertuigen kilometer­heffing­plichtig te maken met ingang van 1 januari 2018. De voertuigen zullen dus gefactureerd worden per gereden kilometer in functie van hun gewichtsklasse, uitstootnorm en gebruikte weg.


Video: