Plak voor diepe geothermiecentrale van VITO in Mol

De Vlaamse ministers Muyters en Tommelein onthulden een gedenkplaat op de Balmatt-site waar VITO de geothermiecentrale bouwt en een derde boring voorbereidt.

Trefwoorden: #Balmatt, #Belgoprocess, #geothermie, #geothermiecentrale, #SCK-CEN, #VITO, #warmtenet

Lees verder

Nieuws

( Foto: LDS )

ENGINEERINGNET.BE - In september 2015 ging VITO van start met proefboringen op de Balmatt-site met het consortium thv Daldrup-Smet.

In 2016 boorde VITO met Smet Group en het Duitse Daldrup & Söhne AG twee putten. De ene naar 3.610 m, de andere naar 3.830 m diepte, maar die loopt schuin. De pompproef in de eerste put toonde dat het debiet en de temperatuur meer dan volstaan om met aardwarmte een warmtenet uit te bouwen en tevens elektriciteit te winnen. In september stuurde VITO opgepompt water van de eerste put terug de grond in via de tweede put. Ook dit injecteren in de kalksteen lukte.

Vandaag is het wamtenet op de terreinen van VITO, SCK-CEN en Belgoprocess aangelegd en wordt gebouwd aan de geothermiecentrale. De ruwbouw zal eind 2017 klaar zijn. In februari 2018 worden de warmtewisselaars geplaatst. Atlas Copco zal dan de modulaire ORC-installatie -Organic Rankine Cycle- leveren om de aardwarmte in elektriciteit om te zetten. In juni 2018 plant men operationeel te zijn.

VITO doet ondertussen verder onderzoek naar de Kempense ondergrond. Een derde proefboring begint in november en mikt op een diepte van minstens 4.200 m. De boring, die schuin gaat, zal bijna 5.000 m lang zijn.

“We willen aantonen dat geothermie in Vlaanderen mogelijk is en dat diepe geothermie economisch rendabel is”, stelde Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport. Het gaat er nu om de technologie te ‘ont-risken’ zodat economische spelers de stap durven te zetten naar investeren.

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein wees er op dat diepe aardwarmte nu deel uitmaakt van de energiemix van de toekomst. “In het Warmteplan 2020 gaan we uit van 164 MWth voor het behalen van onze Europese doelstellingen hernieuwbare energie. Met een garantieregeling die het risico op tegenvallende boringen moet opvangen, willen we andere geïnteresseerde bedrijven over de streep trekken om diepe geothermie als hernieuwbare bron te onderzoeken.”

Dirk Fransaer, gedelegeerd bestuurder van VITO, rekent alvast dat de drie putten die doelstelling zullen overschrijden. De onderzoeksinstelling ontwikkelt ondertussen andere boortechnieken waarmee het hoopt buiten de Kempen -waar bijvoorbeeld geen warme waterlagen te vinden zijn- aardwarmte te ontginnen door nog dieper te boren. Fransaer spreekt van 7 km diep om gedemineraliseerd water naar beneden te pompen en het daar te laten opwarmen tot 225 à 250°C en het dan weer naar boven te halen. Dat alles volgens een ‘één put principe’. “Daarom willen we een vierde put”, stelt hij ambitieus. VITO wil ook CO2-captatie testen en daarmee nieuwe producten aanmaken zoals bijvoorbeeld ethanol.