IAEA-onderzoek bevestigt beter nucleair wetgevend kader

Een team van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) bevestigt dat het Belgisch regelgevend kader voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming beter werd sinds 2013.

Trefwoorden: #FANC, #IAEA, #Internationaal Atoomenergieagentschap, #IRRS, #nucleair, #nucleaire veiligheid, #veiligheidscontrole, #wetgeving

Lees verder

Nieuws

( Foto: destinacigdem / 123RF Stockfoto )

ENGINEERINGNET.BE - Het ‘peer review’-team van de Integrated Regulatory Review Service (IRRS) voltooide onlangs een negendaagse missie, bedoeld om de Belgische implementatie van de aanbevelingen en suggesties van 2013 op te volgen.

De beoordeling werd uitgevoerd op verzoek van de regering en georganiseerd door de Belgische nucleaire veiligheidsautoriteit, bestaande uit het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en zijn technisch filiaal Bel V.

IRRS-missies, waarbij gebruik wordt gemaakt van de veiligheidsnormen van het IAEA en internationale goede praktijken, zijn bedoeld om de doeltreffendheid van de nationale nucleaire reglementaire infrastructuur te versterken, terwijl de verantwoordelijkheid van elk land om de nucleaire veiligheid te waarborgen, wordt erkend.

Volgens het IRRS-team heeft de veiligheidsautoriteit de meeste aanbevelingen en suggesties van de missie van 2013 doeltreffend aangepakt. Het team stelde evenwel dat de aandacht ook gericht moet blijven op het aanpakken van de nog resterende problemen.

Teamleader Robert Campbell van het “Office for Nuclear Regulation” van het Verenigd Koninkrijk: “De onafhankelijkheid van de veiligheidsautoriteit werd nu versterkt in de wetgeving en de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden tussen de veiligheidsautoriteit en de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen werden verduidelijkt.”

Het team stelde vast dat de veiligheidsautoriteit positieve stappen gezet had in onder andere:

  • De opstelling van een centraal systeem voor de opsporing en inventarisering van ingekapselde bronnen en de registratie van inspecties;
  • De ontwikkeling van een instrument voor de evaluatie en de beoordeling van veiligheidsgerelateerde aanpassingen via een duidelijk gedefinieerde graded approach;
  • Het verbeteren van de stralingsbescherming van patiënten door de bewustmaking van de noodzaak om alle medische onderzoeken te rechtvaardigen;

Het IRRS-team heeft ook een aantal punten geïdentificeerd waar we de efficiënte van onze veiligheidsautoriteit nog verder kunnen verbeteren, onder meer door de verdere voltooiing van het werkprogramma voor het management systeem.

Het uiteindelijk verslag van de missie zal binnen drie maanden overgemaakt worden aan de Belgische regering. België is van plan het verslag openbaar te maken.


Het 12-koppige IRRS-team bestond uit deskundigen van Canada, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Nederland, het Verenigd koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika en vier leden van de IAEA.