Mermaid en Seastar offshore windprojecten willen Siemens turbines

De Mermaid en Seastar projecten zijn twee van de laatste offshore windpark projecten, die gebouwd zullen worden in de huidige toegewezen offshore energie zone in de Belgische EEZ.

Trefwoorden: #Mermaid, #offshore wind, #Seastar, #Siemens, #Siemens Gamesa Renewable Energy, #windenergie, #windturbine

Lees verder

Techniek

( Foto: Mermaid )

ENGINEERINGNET.BE - De Mermaid en Seastar projecten hebben gekozen voor een gecombineerde aanpak voor de levering van windturbines om de nodige schaalvoordelen en synergiën te realiseren en de kost van energieproductie te verlagen voor beide windparken.

Na intense gesprekken met meerdere leveranciers werd besloten om met Siemens Gamesa Renewable Energy samen te werken als turbineleverancier, met een belangrijke rol voor Oostende als offshore hub.

De partijen zullen de contractonderhandelingen verderzetten met als doel een akkoord te vinden over de contractsvoorwaarden van de leveringsovereenkomst en de lange termijn onderhoudsovereenkomst voor de zomer van 2018.

Onder voorbehoud van de goede afronding van de lopende onderhandelingen en de regulatoire goedkeuringen, zullen de beide projecten bestaan uit 58 SGRE wind turbines, met een rotor diameter van 167 meter, op monopile funderingen en twee offshore hoogspanningstations die op Elia’s offshore aansluitingsplatform (Modular Offshore Grid) zullen aansluiten.

De projecten zullen jaarlijks 485.000 gezinnen van groene stroom voorzien. De verwachting is dat de windmolens vanaf 2020 groene stroom beginnen te produceren.