Drie private partners willen windmolens realiseren in Mechelen

Eoly, Eneco Wind Belgium en burgercoöperatie Ecopower tekenden een engagementsverklaring, die de realisatie van windmolens in Mechelen mogelijk moet maken.

Trefwoorden: #burgercoöperatie, #CO2, #CO2-uitstoot, #Ecopower, #Eneco, #Eoly, #Mechelen, #windmolen

Lees verder

Nieuws

( Foto: Eneco )

ENGINEERINGNET.BE - De Stad Mechelen is sinds enkele jaren vragende partij om windmolens op haar grondgebied te realiseren. De stad wil hiermee niet alleen het energieverbruik en de CO2-uitstoot terug te dringen, maar ook in eigen groene elektriciteitsproductie te voorzien.

Hoewel de productie van elektriciteit uit zonnepanelen in Mechelen tussen 2011 en 2015 met 150% gestegen is tot in totaal 13 000 MWh per jaar, blijft de impact op de totale energievraag beperkt. De totale elektriciteitsproductie van alle Mechelse zonnepanelen samen stemt overeen met de productiecapaciteit van 2 tot 3 modale windmolens.

De realisatie van enkele windmolens zou dus een grote impact hebben. Het vinden van goede locaties voor windturbines is echter geen evidentie, ook niet in Mechelen. Hier zorgen de nabijheid van de luchthavens van Deurne en Zaventem, de NAVO-pijpleiding en de aanwezige natuurgebieden met vogels voor extra uitdagingen.

In 2015 schreef de stad een opdracht uit om op zoek te gaan naar 1 of meerdere partners om windmolens op Mechels grondgebied te realiseren, waarbij Mechelaars zo veel als mogelijk kunnen participeren. Deze procedure kon uiteindelijk niet positief afgerond worden, maar het proces toonde aan dat er belangstelling was bij een aantal bedrijven om hiermee aan de slag te gaan.

Op vraag van de stad kreeg dit traject in 2016 een doorstart toen provinciegouverneur Cathy Berx het overleg met de geïnteresseerdere partners, Eoly, Eneco Wind Belgium en Ecopower, in handen nam.

Het uiteindelijke doel blijft een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van windenergie op het Mechels grondgebied. Om dit waar te maken, was het nodig dat de kandidaat-ontwikkelaars onderling goede afspraken zouden maken. En nu, zo’n twee jaar later, is dit engagement officieel een feit.

In functie van de realisatie van windmolens kwamen de partijen overeen om de zoekzones op elkaar af te stemmen. Wanneer het tot een realisatie komt, zal het eigenaarschap van alle turbines door de drie partijen gedeeld worden. De verschillende realisaties samen zullen op die manier één gemeenschappelijk windpark vormen.

Van bij het begin van dit traject, is het de uitdrukkelijke wens van de stad geweest om de Mechelaar de kans te geven te participeren in de windprojecten op haar grondgebied. Deze wens zal in de huidige manier van werken gerespecteerd worden door de drie partners.