Drones monitoren sedimentconcentratie tijdens baggerwerken

Baggerbedrijven moeten er steeds vaker op toezien dat ze met hun baggerwerken de sedimentconcentraties niet te hard doen toenemen. VITO werkt aan een techniek met drones om dit te monitoren.

Trefwoorden: #baggeraar, #baggeren, #drones, #remote sensing, #sediment, #VITO

Lees verder

research

( Foto: Jan De Nul Group )

ENGINEERINGNET.BE - Bij baggerwerken wordt er gegraven in de zeebodem of wordt er zand opgezogen en vervolgens opgespoten op het land. Daarbij wordt soms heel wat sediment losgewoeld en in beweging gebracht.

Dit zwevend sediment maakt het (zee)water troebel en kan schade berokkenen aan kwetsbare en ecologisch waardevolle ecosystemen, zoals koraalriffen en mangrovegebieden. Maar te hoge waarden kunnen ook problemen opleveren voor aquacultuur.

Baggeraars doen er dan ook alles aan om de verspreiding van sedimenten te beperken, maar daarvoor moeten ze deze eerst in kaart brengen. Voor een efficiënte bedrijfsvoering beschikken ze ook graag over gegevens van de sedimentwaarden. Data die ze vooralsnog zelf genereren met o.a. puntmetingen en boeien.

Els Knaeps van VITO: “Bij overschrijding van de normen moet een baggerbedrijf in het ergste geval de werken voor een bepaalde tijd stilleggen, zodat het sediment weer naar de bodem kan zakken. Realtimemonitoring van de waarden kan hen helpen om zulke overschrijdingen te vermijden.”

Eerder ontwikkelde de afdeling Remote Sensing van VITO al een softwarepakket waarmee baggeraars de sedimentwaarden uit satellietbeelden kunnen halen. Nu wil men deze dienstverlening aan baggerbedrijven (en aan andere bedrijven of organisaties die actief zijn op zee) uitbreiden met beelden gemaakt door drones.

Om de sedimentmonitoring via drones verder op punt te stellen, trok een team van VITO eind vorig jaar naar het Nederlandse Waddeneiland Texel. Daar versterkt baggerbedrijf Jan De Nul Group de kust ter hoogte van de Prins Hendrikpolder. Over een afstand van drie kilometer wordt een veiligheidsduin aangelegd die de waterkerende functie van de oude dijk zal overnemen.

Liesbeth De Keukelaere, VITO: “Het probleem met de huidige monitoringtechnieken is dat ze op elk moment maar een beperkt aantal meetpunten laten zien. Dit terwijl een sedimentpluim zich ettelijke kilometers kan uitstrekken en continu muteert qua vorm, door stromingen en getijden.”

De drones schieten met hun multispectrale camera’s beelden die een nauwkeurige kwantitatieve analyse toelaten van de sedimentconcentraties. Die concentraties worden door de software automatisch en in real time herkend, en vervolgens onmiddellijk gematcht aan de juiste locatie.

De Keukelaere: “Een drone die vliegt op een hoogte van 120 meter kan in één beeldopname een wateroppervlak van liefst een volledig voetbalveldgroot bestrijken.”

Volgens Emile Lemey, environmental engineer bij Jan De Nul Group, bespaart de monitoringtechniek (die voor alle duidelijk nog in de demofase zit) tijd, mankracht en brandstof.


(bron: VITO)