België waarnemend lid bij onderzoeksinfrastructuur Euro-BioImaging

Euro-BioImaging is een pan-Europese onderzoeksinfrastructuur voor biomedische beeldvorming en onderdeel van het European Strategy Forum on Research Infrastructures.

Trefwoorden: #beeldvorming, #beleid, #België, #biomedische, #ESFRI, #Euro-BioImaging, #European Strategy Forum on Research Infrastructures, #infrastructuur, #multilateraal, #onderzoek, #roadmap, #Sophie Wilmès

Lees verder

research

( Foto: UAntwerpen )

ENGINEERINGNET.BE - In 2002 werd het European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) opgericht. Dit voor de ondersteuning van een strategisch en coherent beleid ten aanzien van Europese onderzoeksinfrastructuren.

Een ander doel was om multilaterale initiatieven aan te moedigen, voor een betere benutting en ontwikkeling van Europese en internationale onderzoeksinfrastructuren.

Het ESFRI heeft een stappenplan uitgewerkt, de ESFRI Roadmap, om deze taken uit te voeren. Dit omvat allerlei grote Europese onderzoeksinfrastructuren.

België neemt actief deel aan deze infrastructuren, die zijn opgericht als intergouvernementele wetenschappelijk-technologische organisaties.

De federale overheid vindt het dan ook belangrijk om te blijven deelnemen aan de infrastructuren van de ESFRI Roadmap die op het punt staan te worden geïmplementeerd.

Een daarvan is Euro-BioImaging, een pan-Europese onderzoeksinfrastructuur voor biomedische beeldvorming. Deze zal onderzoekers werkzaam op het gebied van de levenswetenschappen toegang geven tot spitstechnologie.

De ministerraad gaat nu akkoord met de toetreding van België als waarnemend lid bij de onderzoeksinfrastructuur Euro-BioImaging, Dit op voorstel van Sophie Wilmès, de minister die belast is met Wetenschapsbeleid.