KPN en QuTech werken samen aan quantum internet

KPN levert de infrastructuur en locaties die QuTech, een samenwerking tussen TU Delft en TNO, gebruikt voor onderzoek en ontwikkeling als aanloop naar het eerste Nederlandse quantumnetwerk.

Trefwoorden: #cloud, #computers, #EU, #Freeke Heijman, #internet, #Jaya Baloo, #KPN, #Nederland, #netwerk, #privacy, #processoren, #quantum, #quantumbits, #quantumverstrengeling, #QuTech, #Stephanie Wehner, #synchroniseren, #TNO, #TU Delft

Lees verder

research

( Foto: TU Delft )

ENGINEERINGNET.BE - Het quantum internet is een optisch verbonden netwerk van quantumcomputers.

Zo’n netwerk maakt uitwisseling van quantumbits tussen de aangesloten quantumprocessoren mogelijk.

Hierdoor zijn problemen op te lossen die altijd buiten bereik zullen blijven van het klassieke internet. Denk bijvoorbeeld aan het heel nauwkeurig synchroniseren van klokken en veilige toegang tot quantumcomputers in de cloud.

Een andere zeer gewenste toepassing van quantum internet is het mogelijk maken van inherent veilige communicatie en waarborging van de privacy, gegarandeerd door de basiswetten van de quantummechanica.

KPN en QuTech hebben nu een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend, gericht op het realiseren van quantum internet.

Stephanie Wehner, Roadmap Leader Quantum Internet en Networked Computing bij QuTech, legt uit dat de overeenkomst een belangrijke mijlpaal is in aanloop naar het eerste quantumnetwerk in Nederland.

Dit netwerk, gebaseerd op quantumverstrengeling, verbindt meerdere Nederlandse steden in een rudimentair quantumnetwerk.

"De samenwerking met KPN vormt een essentiële stap om quantumtechnologie dichter bij onze droom te brengen, namelijk dat iedereen in Europa - en uiteindelijk de wereld - gebruik kan maken van quantuminternet", aldus Wehner.

"Het verbeteren van de online veiligheid is een topprioriteit voor KPN en deze samenwerking maakt de weg vrij voor een nieuw, op quantum-gebaseerd internet", aldus Jaya Baloo, CISO en Quantum Ambassador bij KPN.

Verschillende EU-lidstaten hebben onlangs een verklaring ondertekend om samen te werken aan een ruimte- en terrestrische infrastructuur voor quantumcommunicatie.

Freeke Heijman, liaison van QuTech en het ministerie van Economische Zaken en Klimaatbeleid, benadrukt: "De samenwerking tussen KPN en QuTech zorgt ervoor dat Nederland een belangrijke rol gaat spelen in dit zich ontwikkelende ecosysteem.”