Plannen voor wetenschapspark Leuven Noord

Leuven, KU Leuven en NMBS willen hun positie als aantrekkelijke stad voor onderzoek, innovatie en ondernemerschap nog meer versterken op Leuven Noord.

Trefwoorden: #Arenberg, #Carl Devlies, #Haasrode, #innovatie, #klimaatneutraal, #KU Leuven, #Leuven Noord, #logistiek, #Mohamed Ridouani, #NMBS, #overeenkomst, #spoorwegplateau, #trein, #wetenschap, #wetenschapspark

Lees verder

research

( Foto: Stad Leuven )

ENGINEERINGNET.BE - Stad Leuven, KU Leuven en NMBS hebben samen de ambitie om op het grote gebied van Leuven Noord, een strip van 22 hectare en twee kilometer lang tussen de spoorweg, de Kesseldallaan en de Eenmeilaan, een innoverend wetenschapspark te realiseren en stedelijke functies te ontwikkelen.

De drie partijen zullen een projectvennootschap oprichten waarvan NMBS, KU Leuven en stad Leuven op gelijke basis aandeelhouder zullen zijn voor de verdere ontwikkelingen op de site.

Het project kadert binnen de strategie van NMBS om ontwikkelingen die het gebruik van de trein bevorderen te ondersteunen. De drie partijen hebben nu een overeenkomst onderhandeld, die deze maand op de raden van bestuur van NMBS en KU Leuven en de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Na de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst, kunnen de stad, KU Leuven en NMBS op zoek naar een ontwerpteam dat voor de hele site een masterplan en ontwikkelingsstrategie uitwerkt.

Naast de wetenschaps- en ondernemersruimte kan er ook plaats voorzien worden voor aanvullende en stedelijke functies, zoals buurtvoorzieningen voor Kessel-Lo, stadsdistributie, groene publieke ruimte en fiets- en voetgangersverbindingen. Ook klimaatneutraliteit is één van de vereisten bij de toekomstige ontwikkeling van de site.

“Het is belangrijk dat elke Leuvenaar de mogelijkheid heeft om dicht bij huis een betekenisvolle job te vinden”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani.

“Door Leuven Noord te ontwikkelen, kunnen we extra werkgelegenheid voor iedereen creëren, van toponderzoekers over logistiek personeel tot administratieve en technische krachten.”

Schepen van ruimtelijke ordening Carl Devlies stelt: “Met Leuven Noord wordt 22 hectare braakliggend spoorwegplateau omgevormd tot een duurzaam centrum voor wetenschap en innovatie in combinatie met lokale logistieke activiteiten.

Daarnaast gaan we voor de verdere ontwikkeling van het Wetenschapspark Arenberg en een geactualiseerde aanpak met een nieuw masterplan voor het Researchpark Haasrode."