Consortium met Sweco en Arcadis bestudeert Kanaal Seine-Noord-Europa

Het Kanaal Seine-Noord-Europa is de centrale schakel in het Europese prioriteitsproject Seine-Schelde. Die omvat de realisatie van een grootscheepse waterweg voor binnenschepen tot 4.400 ton

Trefwoorden: #adviesbureau, #Arcadis, #Kanaal Seine-Noord-Europa, #Schelde, #Sweco

Lees verder

Techniek

ENGINEERINGNET.BE - Het nieuwe kanaal zal 107 kilometer overbruggen: tussen de Oise in Compiègne en het kanaal Duinkerke-Schelde in de buurt van Cambrai. In totaal zullen er zeven sluizen, drie kanaalbruggen en 61 bruggen aangelegd worden.

Sweco en Arcadis zijn de partners van het consortium dat verantwoordelijk is voor het ontwerp en de studies van de sector tussen de Franse gemeenten Allaines en Etricourt-Manancourt. Société du Canal Seine-Nord Europe is de bouwheer en opdrachtgever.

De werkzaamheden in de sector van het consortium zouden in 2022 starten en de ingebruikname is voorzien in december 2028. Gezien de omvang en complexiteit van het project zijn het ontwerp en projectmanagement onderverdeeld in verschillende geografische sectoren.

Het consortium zal ook instaan voor het ontwerp van oplossingen voor de verbreding en verdieping van de bestaande vaarwegen, de verhoging van bruggen en de modernisering van meerdere sluiscomplexen in Vlaanderen.

Daarnaast zal ook de verhoging van 31 bruggen over het Albertkanaal bestudeerd worden, zodat containerschepen vier lagen containers kunnen laden en doorgang krijgen op het traject Antwerpen-Luik.

Hierdoor zal de algemene mobiliteit in de omgeving van het Albertkanaal verbeteren en kan het rendement van het scheepvaartverkeer met 33% stijgen.


(afbeelding: Sweco-Arcadis)

ACHTERGROND
Deze realisatie is van groot economisch belang voor Europa. Het zal de binnenvaart tussen Noord-Europa en het Bekken van Parijs een krachtige stimulans geven. Het Kanaal Seine-Noord-Europa is een grootschalig project voor Frankrijk en Europa.

De voltooiing ervan vormt een belangrijke milieuprestatie die bijdraagt tot de verwezenlijking van de doelstellingen voor de energietransitie die door de COP21 in Parijs werden gepromoot. Op de Europese wegen zal het equivalent van 15 tot 20% van het wegvervoer op de as Amsterdam-Parijs verdwijnen.

Het Kanaal Seine-Noord Europa maakt deel uit van het Europees initiatief om België en Frankrijk met elkaar en de rest van Europa te verbinden via een netwerk dat grotere vrachttransporten met binnenvaartschepen, geladen met bulk of containers, kan verwerken.