VIB ontrafelt mechanisme auto-immuun- en ontstekingsziekten

Een onderzoeksteam van VIB-UGent Centrum voor Inflammatieonderzoek heeft een cruciaal mechanisme ontrafeld dat mee aan de basis ligt van auto-immuun- en ontstekingsziekten.

Trefwoorden: #auto-immuun ziekte, #ontstekingsremmer, #proteïne, #VIB

Lees verder

research

ENGINEERINGNET.BE - Het onderzoeksteam van Prof. Geert van Loo ontdekte dat het proteïne A20 niet via enzymatische activiteiten, maar via een andere weg ontsteking kan verhinderen. Dit kan leiden tot nieuwe behandelingen voor ontstekingsziekten.

Inflammatoire auto-immuunziekten zoal reumatoïde artritis, inflammatoire darmziekten, psoriasis, en multiple sclerose behoren tot de meest voorkomende ziekten. Gedurende de voorbije decennia is het risico op het krijgen van dergelijke ziekten enkel toegenomen, wat betekent dat er momenteel miljoenen patiënten continu worden behandeld met ontstekingsremmende medicatie om hun ziekte onder controle te houden.

Arne Martens in het team van Prof. Geert van Loo onderzocht de moleculaire signaalmechanismen waarmee het proteïne A20 ontstekingsreacties kan controleren. Deze studie bouwt voort op eerder werk aan het VIB-UGent Centrum voor Inflammatieonderzoek waarbij A20 werd geïdentificeerd als een belangrijke ontstekingsremmer in verschillende modellen van ontstekingsziekten.

Nu tonen de onderzoekers aan dat de ontstekingsremmende activiteit van A20 afhangt van de aanwezigheid van een specifieke regio in de structuur van het proteïne (een ‘domein’). Dit domein blijkt in staat te binden aan ubiquitine, een kleine eiwitmodificatie op andere proteïnen, waardoor signalen binnenin cellen worden beïnvloed en zo ontstekingsreacties die normaal gezien tot ontstekingsziekten leiden worden verhinderd.

Prof. van Loo: “Onze resultaten zijn belangrijk vanuit wetenschappelijk oogpunt aangezien ze ons helpen begrijpen hoe A20 ontstekingsreacties voorkomt in onze cellen. Maar minstens even belangrijk zijn de mogelijke therapeutische implicaties. Medicatie op basis van A20 kan mogelijk een sterke anti-ontstekingswerking hebben, en kan dus mogelijk helpen bij artritis en andere auto-immune- en ontstekingsziekten.”


(figuur: VIB - Nature)

De studie werd gefinancierd door een GOA van UGent, het Fonds Wetenschapplijk Onderzoek, en VIB.

Publicatie: Martens, A. et al. Two distinct ubiquitin-binding motifs in A20 mediate its anti-inflammatory and cell- protective activities. Nat. Immunol., 2020.
Doi: 10.1038/s41590-020-0621-9

Voor vragen omtrent dit en ander medisch gericht onderzoek, klik hier.