Gevel wordt energieopwekker met warmte-absorberende coating

Het benutten van zonnewarmte via gevels kan gebouwen verduurzamen. TNO heeft met een aantal partners een thermische zonnecollector ontwikkeld met een speciale coating van AkzoNobel.

Trefwoorden: #AkzoNobel, #coating, #collectorbuizen, #Emergo, #energie, #FITS, #gebouwschil, #isolatiewaarde, #koelen, #renovatie, #tapwater, #TNO, #verwarming, #warmtepomp, #zonlicht, #zonnecollector, #zonthermisch

Lees verder

Techniek

( Foto: TNO )

ENGINEERINGNET.BE - Ongeveer twee derde van de energievraag in de gebouwde omgeving ontstaat door het verwarmen van gebouwen en tapwater.

Het nieuwe zonthermische gevelsysteem speelt op deze behoefte in. Het systeem heet FITS, wat staat voor: Façade panel with Invisible Thermal Solar collector.

Na een proof-of-principle in het lab en testen in de buitenfaciliteit bij het Solar Energy Application Center van TNO in Eindhoven, is onlangs een eerste pilot gerealiseerd.

Bij de renovatie van een gymzaal in Almere is ruim 100 m² aan gevelcollectoren aangebracht. Om deze eerste demonstratie te kunnen realiseren is samengewerkt met de Gemeente Almere, aannemer Janssen de Jong, Emergo (ontwikkeling gevelpanelen) en AkzoNobel (coating).

Door de gevel te voorzien van zonnecollectoren wordt het volledige geveloppervlak gebruikt voor warmteopwekking. Met behulp van een warmtepomp wordt de gewonnen energie uit de zon en buitenlucht gebruikt voor de verwarming en het tapwater.

Dankzij de speciaal hiervoor ontwikkelde coating wordt de energie uit het onzichtbare deel van het zonlicht ook benut.

De geabsorbeerde warmte van de zon wordt aan de achterkant afgegeven aan collectorbuizen. Dit geeft een hoog rendement, ook wanneer mooi gekleurde collectoren toegepast worden. Het systeem kan in de warme maanden ook gebruikt worden om te koelen.

Inmiddels werkt TNO samen met de partners hard aan de volgende stap: de doorontwikkeling van het concept en uiteindelijke opschaling in de markt.

“We verwachten dat dit concept uiteindelijk op grotere schaal succes kan hebben. Het kan bijdragen aan de transitie om Nederland van het gas af te helpen. We zien bij de monitoring van de gymzaal in Almere dat het concept werkt. En het draagt bij aan ons grotere doel, het ontwikkelen van duurzame renovatieconcepten”, aldus TNO’er Sanne van Leeuwen.

"Doordat bij renovaties de gebouwschil vaak wordt aangepakt om de isolatiewaarde te verbeteren, ontstaat er een win-winsituatie door deze zonnecollector direct te integreren in een gevelpaneel. Maar dit concept is natuurlijk ook toepasbaar in een nieuwbouwsituatie."