Borealis vergroent door aankoop hernieuwbare energie

Borealis heeft een stroom­afname­overeen­komst (PPA) van meer dan 1.000 GWh getekend met Eneco voor de levering van hernieuwbare energie opgewekt door het offshore windmolenpark Mermaid.

Trefwoorden: #Borealis, #CO2-uitstoot, #Eneco, #hernieuwbare energie, #Mermaid, #offshore windmolenpark

Lees verder

Techniek

( Foto: Eneco )

ENGINEERINGNET.BE - Door het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie streeft Borealis het doel na om tegen 2030 minstens de helft van zijn elektriciteitsverbruik in zijn Belgische vestigingen voor polyolefinen en koolwaterstof uit hernieuwbare bronnen te halen.

De hernieuwbare elektriciteit uit deze overeenkomst zal de indirecte uitstoot van koolstofdioxide door de Belgische activiteiten (zoals gedefinieerd in de Scope 2-emissies in het Greenhouse Gas Protocol) met ongeveer 20.000 ton per jaar verminderen.

Eneco zal de groene stroom leveren die is opgewekt in Mermaid, het nieuwe windmolenpark in de Noordzee met een capaciteit van 235 MW.