Start Europese aanbesteding rond één walstroomsysteem

Port of Antwerp, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, North Sea Port, Drechtsteden en de Vlaamse Waterweg willen komen tot één uniform walstroomsysteem voor de binnenvaart.

Trefwoorden: #binnenvaart, #havens, #Port of Antwerp, #walstroom

Lees verder

Nieuws

( Foto: Port of Antwerp )

ENGINEERINGNET.BE - Een uniform systeem is bevorderlijk voor het gebruikersgemak en stimuleert het gebruik van walstroom, een voorziening die stilliggende schepen van stroom voorziet.

Uit naam van al die zogenoemde ‘Walstroompartijen’ is Havenbedrijf Rotterdam een Europese aanbesteding gestart die moet leiden tot een leverancier voor deze dienstverlening.

De aanbesteding past in het beleid van de ‘Walstroompartijen’ om de havengebieden in Nederland en België in balans te ontwikkelen. Dat betekent dat niet alleen geïnvesteerd wordt in economie, maar ook in verbetering van leefbaarheid en milieu.

Duurzaamheid is daarbij het sleutelwoord. Samen proberen overheden en bedrijfsleven meer te vervoeren over water en per trein in plaats van over de weg. Ook het beperken van uitstoot van CO2, stikstofoxide en fijnstof staat hoog op de agenda.

Daarom is er veel onderzoek gedaan naar de toepassing van walstroom voor verschillende schepen en locaties. Dankzij walstroom is het voor de schippers mogelijk om zonder uitstoot (via een generator of hoofdmotor) maximaal van hun voorzieningen aan boord gebruik te kunnen maken.

Omdat de binnenvaart in een internationale context opereert is het wenselijk dat deze standaardisatie voor het gebruik van walstroom over de landsgrenzen heen bewerkstelligd wordt.