Primeur: allereerste TechStack Belgium Open Space

Nood aan ideeën opdoen en ervaring uitwisselen rond het bouwen en uitbaten van digitale diensten, zoals SaaS-producten en online market places? Dat kan op de eerste TechStack Belgium Open Sp

Trefwoorden: #digitalisering, #graphql, #lambda functions, #microservices, #open space, #peers, #react, #SaaS, #Sirris, #techstack

Lees verder

Productnieuws

( Foto: petrovichvadim - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Microservices, graphql, react, lambda functions… het digitale technologielandschap boomt de laatste jaren enorm. Vandaag kan je met een klein team apps bouwen die de wereld veroveren.

In theorie tenminste. Wat gebeurt er in de praktijk? Wie gebruikt al die nieuwigheden, of gaat het vooral om een hype?

Realiteit achter buzzwords
Om hierop een antwoord te bieden, organiseert Sirris de allereerste TechStack Belgium Open Space, wat staat voor een hele namiddag sparren met peer developers over topics die u zelf heeft aangebracht. Als deelnemer bepaalt u immers mee de inhoud.

U geeft bij uw inschrijving verschillende onderwerpen (technisch, organisatorisch... ) gelinkt aan het bouwen van digitale diensten op. Enkele dagen voor het evenement kunt u dan stemmen op die topics waarvan u meer wil weten.

A la carte
Hoe verloopt zo’n sessie concreet? Verwacht u aan een combinatie van klassieke presentaties en een open space met break-outrooms. Als intro krijgt u in avant-premiere de resultaten van de eerste TechStack Belgium survey.

Daarna volgt het interactieve luik: in verschillende breakouts kunt u met andere deelnemers discussiëren volgens het format van de welbekende Open Space Technology.

Een ideale gelegenheid om vrijuit te praten, ervaringen uit te wisselen, inspiratie op te doen… Welke stacks gebruiken anderen? Wat zijn de pijnpunten? Welke trends houdt u best in het oog? De vragen zijn legio.


De eerste TechStack Belgium Open Space vindt plaats op 29 maart 2021.
Klik hier om u in te schrijven
Bericht van de redactie: dit is een ingezonden mededeling, die mogelijk niet vrij is van commerciële invloeden. De verantwoordelijkheid voor de verstrekte technische en andere gegevens berust volledig bij de vermelde leverancier of fabrikant.