SCK CEN en Sabca combineren expertise in innovatief droneproject

Het nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN en de Belgische luchtvaartspecialist Sabca ontwikkelden een innovatieve technologie om drones in te zetten voor radiologische metingen.

Trefwoorden: #droneproject, #drones, #nucleair, #Sabca, #SCK CEN

Lees verder

Nieuws

( Foto: SCK CEN )

ENGINEERINGNET.BE - Binnenkort mag de nucleaire sector op ondersteuning van het onbemande luchtvaarttuig rekenen. De drones zullen (in kader van het bewakingsprogramma, ontmantelingsprojecten of noodplanning) radiologische metingen uitvoeren, en dat zonder enige menselijke tussenkomst.

Minister Annelies Verlinden: “Dit project is het resultaat van een publiek-private samenwerking tussen SCK CEN en Sabca. De drones zullen in de eerste plaats preventief worden ingezet, om gebieden te onderzoeken op potentieel radioactieve besmetting.”

Aan een drone wordt een zogenaamde scintillatieteller gekoppeld, waarna deze radioactiviteit meet door lichtflitsen te tellen, die door het invallen van ioniserende straling veroorzaakt worden. Dat geeft de maat van de stralingsdosis aan. Hoe meer licht, hoe meer straling.

Het grote voordeel schuilt zich volgens de wetenschappers in de flexibiliteit. Drones geven de gelegenheid om alle hoeken en kanten in kaart te brengen, die bij handmatige metingen of helikoptermetingen niet bereikt kunnen worden. In tegenstelling tot traditionele meettechnieken stroomt informatie in realtime binnen.

Het project zou niet mogelijk zijn zonder de state-of-the-art dronetechnologie van de Belgische luchtvaartspecialist Sabca. Ze stellen twee types drones ter beschikking: een fixed-wing drone die urenlang autonoom in de lucht kan blijven zweven, en een multicopter die zwaardere detectoren kan vervoeren zonder aan flexibiliteit in te boeten.

De detectoren werden zo ontworpen dat ze de maximale ‘payload’ niet overschrijden en toch een hoogst mogelijke meetgevoeligheid bewaren. De ‘payload’ is de maximale massa die de drone kan vervoeren, de eigen componenten niet meegerekend..

Beide projectpartners beklemtonen dat dit een demonstratieproject is, waarbij ze het gebruik van drones en de voordelen ervan willen aantonen.


ACHTERGROND
Dit innovatieve droneproject kadert in het energietransitiefonds van de FOD Economie, dat onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het vlak van energie aanmoedigt en ondersteunt.

De projecten moeten betrekking hebben op een van de drie thematische assen: hernieuwbare energiebronnen, nucleaire energietoepassingen en bevoorradingszekerheid en netevenwicht.

In totaal wordt er een budget van 25 miljoen euro over de verschillende projecten verdeeld. SCK CEN en Sabca kregen een subsidie van 1 miljoen euro toegekend en doen zelf bijkomende investeringen in het project.