Energietransitiefonds steekt 8,7 miljoen euro in zes nieuwe projecten

Het doel van het Energietransitiefonds is om onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het vlak van energie binnen de federale energiebevoegdheden aan te moedigen en te ondersteunen.

Trefwoorden: #energie, #EnergyVille, #imec, #transitie

Lees verder

Nieuws

( Foto: gopixa - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Bij deze zes nieuwe projecten zijn tal van Belgische kennisinstellingen betrokken. Het gaat om de volgende projecten:

 • T-REX: meer hernieuwbare energie in power-to-X-toepassingen.
  Dit project is gericht op de conversie van CO2 tot hernieuwbare materialen via zonne-energie of een groen net. Met detailanalyse van katalysatoren.
  Partners: EnergyVille (VITO, imec, UHasselt), UAntwerpen, UMons. Duurtijd: 5 jaar.
 • MarineSPOTS: potentieel en technologie voor zonne-energie op zeewater.
  Modelleren van specifieke omstandigheden, zoals golven en stormen. Onderzoek naar aangepaste zonnepanelen, drijvende structuren en geschikte elektrische systemen zoals vermogenelektronische omzetters.
  Partners: EnergyVille (KU Leuven, imec, UHasselt), Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Duurtijd: 2 jaar.
 • DISCRETE:  datagedreven optimalisatiemodellen voor veilige realtime werking energiesystemen die draaien op hernieuwbare energie.
  De uitbating van het transmissienet wordt steeds complexer door meer hernieuwbare energie op het net en de integratie van de Europese elektriciteitsmarkt. DISCRETE onderzoekt datagedreven optimalisatiemodellen en modelleert de onzekerheid in het transmissienet om de OPEX en CO2-uitstoot van het elektriciteitssysteem maximaal te beperken. Ontwikkeling van innovatieve concepten voor toekomstige beslissingsondersteunende software-tools voor transmissienetwerkoperatoren.
  Partners: KU Leuven, UMons. Duurtijd: 4,5 jaar.
 • BE-HyFE: Belgische waterstofexpertise.
  Creëren van een hotspot voor academische waterstofexpertise door een kerngroep van 16 breedopgeleide onderzoekers op te richten die, samen met hun netwerk, de Belgische industrie ondersteunen bij het vinden van technologische & maatschappelijke oplossingen voor waterstofuitdagingen.
  Partners: UGgent, UCLouvain, ULBruxelles, UAntwerpen, Umons, EnergyVille (KU Leuven, VITO, imec, UHasselt), UlLiège, VUB, IVon Karman Institute, WaterstofNet, TWEED. Duurtijd: 4,5 jaar.
 • ALEXANDER: laagspanningsflexibiliteit versnellen op een netveilige manier.
  De transitie naar een systeem met veel hernieuwbare energiebronnen vereist allerlei innovaties om de bevoorradingszekerheid en systeemstabiliteit te garanderen. Om flexibiliteit op het laagspanningsnet maximaal te benutten en te versnellen, werkt dit project oplossingen uit voor technische, operationele, sociale en marktbelemmeringen. Met onderzoek naar consumentengedrag als basis voor nieuwe concepten voor adequaatheidsmodellering en flexibiliteitsvoorziening.
  Partners: EnergyVille (KU Leuven, VITO, UHasselt), UAntwerpen, UMons, ULBruxelles. Duurtijd: 4 jaar.
 • TRILATE: investeringen in grensoverschrijdende energie-infrastructuur.
  In Belgische, Nederlandse en Duitse industriegebieden is de energievraag erg hoog. Maar er is weinig ruimte voor hernieuwbare energie. Een analyse van de benodigde energietransportinfrastructuur is daarom cruciaal. TRILATE ontwikkelt modellen op het niveau van processen, industriële installaties en energiesystemen, gekoppeld aan een geïntegreerde energie-infrastructuuranalyse.
  Partners: EnergyVille (KULeuven, VITO) Fluxys Belgium, Elia Transmission Belgium, UGent, ULiège. Duurtijd: 4 jaar, 4 maanden.