Primeur: vakmensen uit chemie- en farmasector combineren job met deeltijds lesgeven

Het nieuwe schooljaar start met een heuse onderwijsprimeur: de lancering van duaal lesgeven. Twaalf vakmensen uit de chemie- en farmasector zijn de pioniers die voortaan hun job combineren met deeltijds lesgeven in het secundair onderwijs.

Trefwoorden: #duaal leren, #essenscia

Lees verder

Opleiding

( Foto: essenscia )

ENGINEERINGNET.BE - Door enkele uren per week voor de klas te staan, kunnen deze vakmensen hun praktijkervaring doorgeven, meer meisjes en jongens warm maken voor wetenschappelijke en technische studies of beroepen en het lerarentekort een beetje helpen verzachten.

Het proefproject duaal lesgeven is een initiatief van de Vlaamse ministers van Werk en Onderwijs, Hilde Crevits en Ben Weyts, in samenwerking met onder meer essenscia vlaanderen, de sectorfederatie van de chemie en life sciences.

Steven Rusch, procesingenieur bij Janssen Pharmaceutica, gaf vandaag in aanwezigheid van beide ministers de aftrap van duaal lesgeven met een praktijkles ‘Scheidingstechnieken’ in Stedelijk Lyceum Eilandje in Antwerpen.

Dit schooljaar start het eerste proefproject dat de weg kan vrijmaken voor een bredere uitrol de komende jaren.

De eerste lichting van twaalf pioniers in duaal lesgeven zijn afkomstig van zes pioniersbedrijven: BASF, Eastman, INEOS, Janssen Pharmaceutica, Pfizer en Vynova. Ze volgden eerst een verplichte didactische en pedagogische vooropleiding, speciaal ontwikkeld door de departementen Lerarenopleiding van de AP Hogeschool Antwerpen en Thomas More Kempen.

Duaal lesgeven is een twee jaar durend proefproject en ontvangt onder de projecttitel ‘Teach Up’ financiële steun vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) en de Vlaamse Overheid en wordt inhoudelijk opgevolgd door een expertenpanel van academici en vertegenwoordigers uit het onderwijsveld, het bedrijfsleven en de overheid.

ACHTERGROND
Duale lesgevers blijven werknemers bij hun bedrijf en krijgen geen leerkrachtenstatuut. Ook alle financiële en sociale verplichtingen blijven ten laste van het bedrijf. Dit betekent dat de werknemer die tijdelijk duaal lesgeeft het loon behoudt dat door het bedrijf wordt uitbetaald. De school betaalt het bedrijf enkel een beperkte financiële tegemoetkoming per gepresteerd lesuur. Dit gebeurt op basis van de forfaitaire prestatievergoeding die hiervoor door de Vlaamse regering is vastgelegd.