Nieuw Nederlands lab moet elektriciteitsnet toekomstbestendig maken

Om het Nederlandse elektriciteitsnet klaar te stomen voor de toekomst, is door TU Delft, de Nederlandse overheid en partners als netbeheerder TenneT, samen gebouwd aan een multifunctioneel laboratorium.

Trefwoorden: #elektriciteit, #TU Delft

Lees verder

Nieuws

( Foto: TU Delft )

ENGINEERINGNET.BE - Om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken en zo de klimaatdoelen te halen, moet Nederland meer stroom uit zon en wind halen. Maar is het elektriciteitsnet daar eigenlijk wel klaar voor? Het antwoord is nee.

Tim van der Hagen, bestuursvoorzitter en rector magnificus van TU Delft: ‘Hiervoor zijn slimme innovaties nodig én een integrale aanpak. Kennis en kunde vanuit alle hoeken van de samenleving – bedrijven, beleidsmakers, business developers en sociale wetenschappers – moeten gebundeld worden. Dat gebeurt in het Electrical Sustainable Power Lab (ESP Lab).’

Maarten Abbenhuis, chief operations officer van netbeheerder TenneT voegt toe: ‘Het netwerk verandert nu in een Europese multifunctionele verbinder van een dynamisch elektriciteitsaanbod, een stuurbare vraag naar energie en een koppeling naar opslag in moleculen en elektronen.'

'Het ESP Lab is de plek om deze innovaties te ontwikkelen en te testen in relatie tot het hele energiesysteem zodat de integratie ervan succesvol kan plaatsvinden. Dit is een essentiële stap om de veiligheid en betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet te waarborgen.’

'Een van de slimme innovaties waaraan in het ESP Lab gewerkt wordt, is het toevoegen van een stukje intelligentie aan zonnecellen om een maximale energieopbrengst te bereiken onder sterk wisselende schaduwwerking,’ aldus hoogleraar Miro Zeman.

‘We ontwerpen in het ESP Lab ook toekomstbestendige componenten, denk aan nieuwe hoogspanningskabels en vermogenselektronica, voor het veilig en zonder verliezen transporteren van groene elektra.'

"Met onze Digital Twin testen we de betrouwbaarheid en veiligheid van het huidige en het toekomstige net. Dat al deze slimme innovaties nu onder één dak te vinden zijn, is een wereldwijd unicum.’

Pelle Poiesz die namens HP Architecten betrokken was bij het ontwerp van het lab: ‘Ieder onderzoeksgebied heeft zijn eigen stukje labomgeving, met specifieke eisen op het gebied van elektronische isolatie van buitenaf.'

'Daarom hebben we in het ontwerp verschillende lagen van afscherming verwerkt om invloeden van buitenaf en elkaar – zoals elektromagnetische straling, geluid, trillingen en licht – tegen te gaan.'

'Neem bijvoorbeeld de impulsgenerator die met vier miljoen volt een blikseminslag simuleert; die generator staat nog geen vijf meter van een zeer gevoelige supercomputer, die gewoon moet blijven functioneren als er getest wordt.’