Vliegen vliegtuigen binnenkort op biobased reststromen?

In samenwerking met partners heeft de Nederlandse Wageningen Universiteit & Research een nieuw type vliegtuigbrandstof ontwikkeld op basis van biobased reststromen uit de agro-industrie.

Trefwoorden: #biobased, #kerosine, #reststroom, #vliegtuig, #WUR

Lees verder

research

( Foto: scharfsinn86 - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Geavanceerde biobrandstoffen zijn brandstoffen die geproduceerd worden uit duurzame biomassa, en met significant lagere broeikasgas emissies dan fossiele brandstoffen.

Het nieuwe type brandstof is gebaseerd op acetone-alcohol mengels. De brandstof voldoet nog niet aan alle eigenschappen, maar komt in de buurt. De verwachting is dat met optimalisatie van stappen het wel zal voldoen.

Reststromen uit de landbouw of de voedingsindustrie die lokaal geproduceerd zijn hebben potentie als grondstoffen voor geavanceerde biobrandstoffen, mits ze aan strenge eisen voldoen.

In het BioJet Fuel project is de volledige waarde- en productieketen van biobrandstof voor de luchtvaart vanuit organische natte afvalstromen geëvalueerd.

De resultaten van dit project kunnen een eerste stap zijn in het opzetten van nieuwe waardeketens, waar biomassa en reststromen met hoog vochtgehalte uit de landbouw en voedingsindustrie gebruikt worden als uitgangsmateriaal voor geavanceerde biobrandstoffen.

In het project zijn afval- en zijstromen gebruikt die geproduceerd worden bij het verwerken van aardappels. Deze stromen zijn als uitgangsmateriaal gebruikt voor de fermentatieve productie van aceton, butanol en ethanol (ABE).

Deze reststromen hebben een samenstelling die zich goed leent voor fermentatie, en worden nu voor laagwaardige toepassingen gebruikt. Vanwege het hoge vochtgehalte zijn ze nu nog niet geschikt voor thermochemische brandstofproductie.

In deze aanpak worden de tot ABE gefermenteerde aardappelresten catalytisch omgezet in koolwaterstoffen, en na hydrogenering en fractionering in luchtvaartbrandstof.

De volledige productie- en waardeketen voor natte landbouwreststromen richting brandstof is in dit project technisch aangetoond met experimenteel onderzoek. Ook zijn een techno-economische analyse en een levenscyclus analyse van de waardeketen uitgevoerd.

Voor een commercieel proces zijn andere feedstocks erbij nodig, voor voldoende volume. Bijvoorbeeld lignocelluloses of reststromen van de papierindustrie.