Autonome robots moeten inspectie van conversiestations optimaliseren

Elia Group gaat samenwerken met Siemens Energy, Nemo Link en Ross Robotics om autonome EMC-robots te ontwikkelen voor een optimale en efficiëntere inspectie van haar HVDC-converterhallen in België en Duitsland.

Trefwoorden: #Elia, #EMC-robots, #HVDC, #Nemo Link, #Ross Robotics, #Siemens Energy

Lees verder

Techniek

( Foto: Ross Robotics )

ENGINEERINGNET.BE - HVDC (hoogspanningsgelijkstroom)-technologie wordt gebruikt om elektriciteit over lange afstanden te transporteren en zorgt ervoor dat er onderweg minder netverliezen zijn.

Enkele projecten van Elia Group die gebruik maken van deze technologie zijn Nemo Link, de onderzeese verbinding tussen België en Groot-Brittannië; de interconnector ALEGrO tussen België en Duitsland en de Combined Grid Solution, een hybride interconnector tussen de windmolenparken in de Baltische Zee die het Duitse en het Deense net met elkaar verbindt.

Om veiligheidsredenen moeten de converterhallen van deze interconnectoren meestal tijdelijk worden uitgeschakeld tijdens inspecties en onderhoudswerkzaamheden.

De partners willen nu autonome robots ontwikkelen, die binnen de converterhallen met elektromagnetische velden kunnen werken. Deze robots zullen aangepaste versies zijn van een robot die door Ross Robotics werd ontwikkeld.

Bovendien zal Siemens Energy, als marktleider op het gebied van HVDC-technologie, zijn deskundigheid inbrengen in de ontwikkeling van elektronische componenten in moeilijke EMC-omstandigheden.

De robots krijgen slimme sensoren en camera's. De technologie moet potentiële problemen opsporen, het risico op onverwachte uitval verminderen en de uitvaltijd voor ad-hoc-herstelwerkzaamheden tot een minimum beperken.

Dit zal zowel de efficiënte werking van de converterhallen als de continue stroom van hernieuwbare energie in het net maximaliseren.

De eerste mijlpaal van het project - het EMC-proof maken van het basisplatform van de robot - zal begin 2022 worden afgerond. De definitieve oplevering is gepland voor eind 2023.