Nieuw betonmengsel voor prefab helpt schadelijke uitstoot terugdringen

Het Nederlandse TNO ontwikkelt samen met een aantal bedrijven een nieuw betonmengsel om de uitstoot van stikstof en CO2 op de bouwplaats met tenminste 40% omlaag te brengen.

Trefwoorden: #beton, #CO2, #prefab, #TNO

Lees verder

research

( Foto: TNO )

ENGINEERINGNET.BE - Bij deze nieuwe werkwijze wordt het beton niet langer ter plekke gestort, maar vooraf als duurzaam prefab casco geproduceerd. Hergebruik van materiaal dat vrijkomt bij sloop speelt hierin een belangrijke rol.

De urgentie om een compleet nieuw recept voor beton te ontwikkelen is mede het gevolg van de huidige stikstofmaatregelen en de noodzaak om nieuwbouw van woningen en renovaties te versnellen.

Door gebruik te maken van prefab beton casco wordt op de bouwplaats veel minder stikstof uitgestoten en zijn meer bouwprojecten mogelijk onder de nu strenge regels.

TNO ontwikkelt dit nieuwe betonmengsel samen met een aantal bedrijven: BTE Groep, VBI, Voorbij Prefab en Twee “R” Recycling Groep. Het onlangs gestarte project heeft een looptijd van ruim twee jaar.

De partijen richten zich op de inzet van alternatieve bindmiddelen. Hierbij wordt ook ultrafijn poeder dat vrijkomt bij de verwerking van sloopbeton toegepast om het aandeel van cement te reduceren.

Verder zou klei na verhitting, gebruikt kunnen worden om kwalitatief hoogwaardig duurzaam beton te maken. Klei is in Nederland ruim beschikbaar en door het geschikt te maken voor betonproductie kan het in alternatieve bindmiddelen dienen als gedeeltelijk alternatief voor cement en hoogovenslak.

Een belangrijke te nemen horde is het betonmengsel zo samen te stellen dat de bestaande fabrikanten het naadloos in hun productieproces kunnen inpassen. Het vervaardigen van prefab wanden en vloeren gebeurt volautomatisch met hoge eisen aan het snel uitharden, op de juiste sterkte komen en ontkisten. Het nieuwe mengsel moet in alle fases van de productie perfect presteren.