Kernuitstap kan leiden tot black-outs, prijsstijgingen en meer CO2-uitstoot

Onderzoekers Kevin Milis, Johan Braet en Johan Springael van de UAntwerpen onderzochten de toekomst na een eventuele kernuitstap. Hun conclusie was dat de bevoorrading onder druk zal komen en dat de elektriciteitsprijs en de CO2-uitstoot zullen stijgen.

Trefwoorden: #CO2, #elektriciteit, #kernenergie, #UAntwerpen, #uitstap

Lees verder

Columns

( Foto: UAntwerpen )

ENGINEERINGNET.BE - In hun studie simuleerden de academici de impact van een kernuitstap in België. Per uur berekenden ze de goedkoopste combinatie van verschillende mogelijke manieren om elektriciteit te voorzien, zoals bijvoorbeeld windturbines, zonnepanelen, gascentrales of import, om aan de jaarlijkse elektriciteitsvraag te voldoen.

“Een eerste resultaat is dat België na een kernuitstap veel meer zal moeten steunen op gascentrales", stellen de onderzoekers. "Dit zal het niet enkel moeilijker maken om de afgesproken doelen rond het verminderen van de CO2-uitstoot te halen, maar wil ook zeggen dat de elektriciteitsprijs nog gevoeliger wordt aan stijgingen van de gasprijzen. Bovendien hebben hernieuwbare energiebronnen belangrijke investeringen nodig in netinfrastructuur, die ook doorgerekend dienen te worden.”

Als tweede conclusie valt het op dat zonnepanelen slechts zeer beperkt voorkomen in de goedkoopste oplossingen. “Wat betreft het gebruik van windturbines, wijzen de resultaten uit dat deze steeds ondersteund moeten worden door grote investeringen in opslagcapaciteit zoals batterijen of vervangcapaciteit op basis van gas om hun onvoorspelbaarheid op te vangen”, aldus de onderzoekers.

“De nodige investeringen in zowel nieuwe productie- als opslagcapaciteit zorgen al gauw voor een stijging in de energiekosten van minstens 30%.”

Na de kernuitstap blijft België zwaar afhankelijk van de import van energie. De onderzoekers: “Onze resultaten geven aan dat ongeveer een derde van de benodigde elektriciteit op jaarbasis zal ingevoerd moeten worden. Dit creëert een zware afhankelijkheid van onze buurlanden. Bovendien is het nog maar de vraag of onze buurlanden daadwerkelijk over zulke overschotten zullen beschikken.”

De onderzoekers voegen hier nog een belangrijke kanttekening aan toe. ”De resultaten zijn alleen gebaseerd op de historische elektriciteitsvraag, en houden dus (nog) geen rekening met de te verwachten stijging van deze vraag als gevolg van beleidsinitiatieven zoals de elektrificatie van het (bedrijfs)wagenpark, de huisverwarming en de toenemende digitalisering.

Wat nog niet in de simulaties werd meegenomen, is dat een kernuitstap ook een effect zal hebben op de grootte en richting van de elektriciteitsstromen op het net. Onderzoek in het buitenland heeft al aangetoond dat het elektriciteitsnet hiervoor aanpassen hoge en onverwachte kosten met zich meebrengt voor het transmissienet.”

Volgens deze studie komt de bevoorradingszekerheid na een (gedeeltelijke) kernuitstap in het gedrang met (mogelijk frequente) black-outs of afkoppelingen tot gevolg.

“Daarnaast leidt de kernuitstap hoe dan ook tot een prijsstijging van de elektriciteit en neemt de haalbaarheid van de internationaal afgesproken CO2-doelstellingen sterk af”, aldus de onderzoekers.

“Het onderschatten van de vraag naar elektriciteit, een vraag die de komende jaren zo goed als zeker nog jaarlijks zal stijgen, zal deze gevolgen enkel nog maar versterken.”