9,6 miljoen euro voor Europees project rond aanpak circulaire economie

Het nieuwe onderzoeks- en demonstratieproject SYSCHEMIQ krijgt 9,6 miljoen euro vanuit het Horizon Green Deal-programma van de Europese Unie. Onder leiding van de Brightlands Chemelot Campus nemen ook 20 partners uit Nederland, België en Duitsland deel.

Trefwoorden: #circulair, #economie, #plastic, #Sabic, #TNO

Lees verder

Nieuws

( Foto: yokieyok - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Brightlands Chemelot Campus in het Nederalndse Sittard-Geleen is de trekker van het project en vormt samen met SABIC, TNO en de Universiteit Maastricht de kerngroep van het consortium.

De focus ligt enerzijds op het inzamelen, sorteren en recyclen van gebruikt plastic, maar ook op het ontwerpen van kunststof materialen zodat ze beter kunnen worden gerecycleerd. Naast de technische aspecten van deze transitie worden nadrukkelijk ook de belangen van de burger, lokale en regionale overheden en kennisinstellingen meegenomen.

In totaal doet een twintigtal partners uit industrie, bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden in Nederland, België en Duitsland mee. Andere Europese regio’s willen graag leren van de opgedane kennis. Het nieuwe project loopt vanaf dit jaar tot en met 2025.

Doel is uiteindelijk het gebruik van olie en gas terug te dringen, onder andere door gebruikt plastic als nieuwe grondstof te hergebruiken. Het projectteam verzamelt en ontwikkelt kennis en test in een blauwdruk wat in een grotere, grensoverschrijdende regio nodig is om stappen te zetten op het gebied van grondstof- en energietransitie en voor de manier waarop samengewerkt kan worden.

SYSCHEMIQ brengt partijen in deze nieuwe circulaire waardeketen bij elkaar en brengt in kaart waar kansen liggen, waar belemmeringen opgelost moeten worden en hoe de partners hun activiteiten beter op elkaar kunnen afstemmen.