SCK CEN mag bestaande nucleaire installatie uitbreiden

In de zogenaamde RECUMO-installatie zuivert het nucleaire onderzoekscentrum de radioactieve restanten, afkomstig van de productie van medische radio-isotopen. SCK CEN kreeg onlangs de vergunning om de installatie uit te breiden.

Trefwoorden: #nucleair, #radio-isotopen, #Recumo, #SCK CEN

Lees verder

Techniek

( Foto: SCK CEN )

ENGINEERINGNET.BE - Die uitbreiding is noodzakelijk om het RECUMO-project uit te voeren. Met dat project breiden SCK CEN en zusterbedrijf Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) een vervolg aan hun jarenlange samenwerking.

SCK CEN zal de radioactieve restanten, die na het productieproces van medische radio-isotopen overblijven, omzetten in laagverrijkt uranium en zuiveren.

Het hoogwaardige materiaal dat gerecupereerd wordt, kan opnieuw ingezet worden als brandstof voor onderzoeksreactoren of als ‘targets’ voor de productie van radio-isotopen. Zo verzekert RECUMO de bevoorradingszekerheid van medische radio-isotopen.

Twee instanties gaven nu officieel groen licht voor dat project. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) verstrekte de oprichtings- en exploitatievergunning, het Vlaams Gewest de omgevingsvergunning.

Nu kan met de effectieve bouw begonnen worden. Volgens de planning wordt dit najaar gestart met de werken op de site. De oplevering van de installatie is voorzien voor 2025.