De toekomst van bouwtechnieken

Corona gooide roet in het eten van de ORI conferentie. Met een aantal interessante lezingen wilde de organisatie duidelijk maken dat data en artificiële intelligentie de bouwstenen van morgen zullen zijn in de wereld van constructie.

Trefwoorden: #bouw, #ORI, #techniek

Lees verder

ORI

( Foto: Antea Group )

ENGINEERINGNET.BE - Gastsprekers Daan Stolker (Antea Group) en Ives Veelaert (Autodesk) geven hieronder alvast een voorsmaakje van wat u gemist heeft.

Iedereen heeft nog steeds de mond vol van Industrie 4.0. Principes die nu ook langzaamaan de bouwwereld beginnen in te sijpelen. Adviesgroepmanager Data & Informatie bij Antea Groep Nederland Daan Stolker legt uit welke gevolgen dat kan hebben: “In feite komt het er op neer dat het fysieke en het digitale met elkaar versmelten.

Een incrementele evolutie zoals we er zoveel kennen? Misschien, maar we zien tegelijkertijd dat er disruptie ontstaat. Met nieuwe datatechnologie en artificiële intelligentie kunnen bestaande verdienmodellen ernstig bedreigd worden. Denk aan wat Airbnb en Uber hebben losgemaakt in de markt. Ze maken het leven fundamenteel makkelijker en goedkoper voor gebruikers.

Echter, zie je in veel gevallen dat er wel een periode van stabilisatie nodig is, voordat de maatschappelijke meerwaarde breed over de samenleving zijn vruchten afwerpt. Het is belangrijk om vooral na te blijven denken bij wat en hoe we dingen doen, om adequaat te reageren op disruptie in cruciale markten. Verdrukking werkt alleen maar averechts.”

Meer nauwkeurigheid, minder fouten
Redenen genoeg om nieuwe technologieën te omarmen. Wie profiteert van automatisering en artificiële intelligentie om beslissingen op te baseren, kan de bouwindustrie transformeren: Ives Veelaert, die Autodesk klanten ondersteunt in EDM (engineering data management) verduidelijkt: “Een groot deel van het werk dat moet gebeuren is manueel en repetitief.

Deze technologieën kunnen een bijdrage leveren om de nauwkeurigheid te verhogen en menselijke fouten te vermijden. Door de arbeidsintensieve taken te automatiseren kan het projectteam zich helemaal focussen op complexe probleemoplossing.” Veelaert voegt er meteen een voorbeeld aan toe. Wework wilde zijn vergaderruimtes beter afstemmen op het gebruik.

Met behulp van machine learning leerde de start-up dit begrijpen en kon het de gebruiksfrequentie van zijn vergaderzalen gaan voorspellen. Uiteindelijk wist het bedrijf al hoe ze de ruimte moesten ontwerpen en indelen nog voor de bouwwerken vertrokken waren. “Machine learning kan nog verder gaan en fouten of tekorten in het ontwerp helpen identificeren. Je kan zelfs verschillende omstandigheden en situaties testen, ook op langere termijn.”

(foto: iStock)

Volledige potentieel benutten
De hoeveelheden data die al circuleren in de bouwsector zijn gigantisch. Wie er de documentatie van enkele van ’s wereld grootste bouwprojecten op naslaat zal gemiddeld op 130 miljoen e-mails stuiten, 55 miljoen documenten en 12 miljoen workflows. Dat blijkt uit het FMI rapport van Autodesk. En toch is de bouwsector een van de minst gedigitaliseerde. “Met zoveel data die gecapteerd wordt uit een brede waaier aan bronnen, is het niet onlogisch dat bouwbedrijven deze informatiestromen zelf niet meer volledig kunnen beheren. Daarom blijft 95,5% van alle data vandaag nog onbenut in de wereld van engineering en constructie. Ze blijft steken in silo’s die ontoegankelijk en dus onbruikbaar worden. Voor de meeste van onze klanten is de eerste stap naar digitaliseren het creëren van een gestandaardiseerde manier van werken over projecten, teams en medewerkers heen. Dat is de enige manier om werkbare inzichten te kunnen destilleren uit die enorme berg aan data”, aldus Veelaert.

Van BIM naar digital twin
Wie digitalisering zegt, denkt in de wereld van de bouw aan BIM. Door eerst digitaal te werken, maak je het makkelijker je beoogde doelstellingen uiteindelijk in de fysieke wereld te realiseren. Maar BIM is slechts het begin.

“Het concept van een digital twin gaat nog een stapje verder en kan echt die brug slaan tussen de fysieke en de digitale wereld door middel van sensoren die in real-time data capteren over een fysieke structuur. Een volledig digitaal duplicaat uit data dus die een projectteam helpt om een gebouw beter te begrijpen, te optimaliseren en te manipuleren. Het leidt tot een beter en rendabeler project want een digital twin helpt risico’s elimineren, de efficiëntie en de kwaliteit verbeteren, betere beslissingen maken, de kosten verlagen, de coördinatie verhogen en meer veiligheid realiseren.”

Tijdens de ORI conferentie zou Veelaert tonen hoe de Autodesk Construction Cloud alle data die hiervoor nodig is kan samenbrengen, van bij het eerste ontwerp tot bij de aflevering van het gebouw.

Spot de robothond
Eindigen doen we met een andere speciale gast die zou aanwezig zijn op de ORI Conferentie en die toont waarom we vooruitgang moeten omarmen. Spot, de robothond van Antea Group, is een graag geziene medewerker die helpt om cruciale delen van infrastructuurwerken te inspecteren. Plekken waar mensen zich kunnen verwonden, maar robothonden niet. Stolker: “We geloven in de kracht van innovatie om een betere, duurzame maatschappij te creëren.

Dronebeelden, video’s, luchtfoto’s … ze bevatten een schat aan informatie. Maar als we ze door mensen laten analyseren zou het te veel tijd kosten. Computers zijn veel effectiever voor het objectief verwerken van grote hoeveelheden data. Ze herkennen de kleinste details en kunnen ze accuraat classificeren, tellen, objecten detecteren en zelfs anomalieën vinden. We moeten daarom met klanten, partners en kennisinstituten nadenken over nieuwe mogelijkheden en uitdagingen in bouwprojecten.”

De Autodesk Construction Cloud kan alle data die nodig is samenbrengen, van bij het eerste ontwerp tot bij de aflevering van het gebouw. (Foto Autodesk)

Van ruwe data naar relevante inzichten
Stakeholders in constructie werken met verschillende digitale tools. De platformen voor ontwerpen, bouwen en onderhouden zijn niet dezelfde. Met Brain beschikt Arcadis over een dynamische digitale oplossing die statische en dynamische data samenbrengt, structureert en artificiële intelligentie op loslaat. Gebouwen kunnen zo slimmer worden, terwijl gebruikers profiteren van inzichten voor een beter ontwerp, bouw, beheer en onderhoud van hun assets. Dure fouten worden vermeden, samenwerking wordt kinderspel.

Van dataopslag naar datagebruik
Het Agentschap Wegen en Verkeer staat in voor veilig en vlot verkeer, ook in winterse omstandigheden. Het beschikt daarvoor over een eigen meetsysteem voor ijs, dat de fysieke hoeveelheden op en langs de weg meet en voorspellingen doet over de staat van het wegdek. Deze data wordt geanalyseerd door de medewerkers en dan opgeslagen. In een volgende stap wil het nu slim gebruik maken van die data en analyses om in de toekomst de beslissing om te strooien mee te laten afhangen van artificiële intelligentie.

Artificiële intelligentie in de bouwsector
De presentatie van het WTCB zou dieper ingaan op welke state-of-the-art toepassingen er in de sector zijn rond artificiële intelligentie. Na een korte uitleg over de fundamentele grondslagen wordt in elk van de fases van een bouwproject gekeken waar artificiële intelligentie kan zorgen voor bijdragen en waar er nog uitdagingen liggen. De kwaliteit van de data zal immers belangrijk zijn om een interessante return on investment te genereren voor de verschillende stakeholders in de waardeketen.